Amerikansk storbankir: Storbankerna är bankrutta

"Den ENDA anledningen till att storbankerna fortfarande har "bra likviditet" idag är att regeringen gett Fannie Mae opch Freddy Mac en [oändlig] garanti som omedelbart tryckte upp värdet på deras bolånepapper", sa en anonym bankir på en av de största bankerna i USA.

Uttalandet ovan dök upp i en kommentar till ett blogginlägg från den 30:e oktober som journalisten Joe Nocera skrivit, på New York Times' hemsida. Blogginlägget självt var baserat på ett email från bankiren, där han kritiserar storbankerna för att de vägrar uppföra sig ansvarsfullt.

"Storbankerna åtnjuter sin likviditet på skattebetalarnas bekostnad redan nu. Underskatta inte det", sa bankiren. "Regeringen var tvungna att ta över Fannie och Freddie, annars skulle vi inte haft EN ENDA bank idag, såtillvida de inte kontrollerades av FDIC [ungefär, finansinspektionen]"(STORA BOKSTÄVER ÄVEN I ORGINALET). Emailets författare arbetar, enligt Nocera, för en av USA:s största banker, och gav medgivande till publiceringen på vilkor att hans namn inte publicerades.