Kina förbereder sig för Nytt Bretton Woods-möte

Kina har bekräftat sitt deltagande vid samtalet mellan G20-länderna om ett Nytt Bretton Woods som kommer att äga rum i Washington den 15 november.

"Den virtuella ekonomin måste koordineras med den reala ekonomin", sade Kinas premiärminister Wen Jiabao (bilden), som fortsatte med att säga att världen "behöver finansiella innovationer" men att den behöver ännu mer "kontroll för att försäkra finansiell säkerhet".

Premiärministern talade på det sjunde toppmötet mellan Asien och Europa (ASEM) som hölls den 24-25 oktober i Peking. Medverkade gjorde 27 EU-länder och 16 länder i Asien. Bland dessa återfanns hälften av de världsledare från G20-länderna som kommer att träffas i USA den 15 november för att diskutera krisen och förslagen om ett nytt Bretton Woods-system.

Enligt webbplatsen China Daily sade premiärminister Wen: "Krisen har avslöjat några defekter i det nuvarande internationella finanssystemet. Det internationella samfundet har krävt reformer och att ett rättvist och effektivt internationellt finanssystem upprättas. Vi kan inte förneka att förändringarna i den internationella ekonomin har påverkat Kina."

Frankrikes president Nicolas Sarkozy betonade återigen på ASEM-mötet att han vill se "konkreta beslut" på toppmötet i Washington: "Alla har absolut förstått att man inte bara kan träffas för att diskutera." För Sarkozy kommer "Kina, Indien, Sydkorea och Indonesien spela viktiga roller" på Washington-mötet. Sarkozy upprepade att det vore omöjligt att diskutera finansreformer "utan att diskutera valutor".

Se LaRouches franske medarbetare Jacques Cheminade diskutera ett Nytt Bretton Woods med Sarkozys rådgivare

Dokumentet tillhör dossiern: