Sydkoreas president manar till ett Nytt Bretton Woods

Sydkoreas president Lee Myung-Bak gav en intervju till franska Le Figaro den 23 oktober, med rubriken "Korea bör delta i ett Nytt Bretton Woods", där han insisterade på att lösningen hänger på goda relationer mellan Ryssland och USA. Lee Myung-Bak, som just genomfört en mycket framgångsrik resa till Ryssland i september vilket banade väg för samarbete mellan Ryssland och andra asiatiska makter i utvecklingen av Ostasien, precis enligt de riktlinjer som Lyndon LaRouche presenterat, sade att den pågående globala sammanbrottskrisen inte kontrollerats av USA och Europa, och kräver andra nationers fulla deltagande, t.ex. Kina, Indien och Sydkorea.

President Lee sade att det fanns två sätt att hantera krisen. Antingen långtgående reformer av nuvarande IMF och Världsbankssystemet, eller en helt ny internationell finansarkitektur, i vars skapande Sydkorea avser att deltaga. Han sade att han tänker diskutera dessa frågor med Frankrikes president Nicolas Sarkozy, för att formulera de nödvändiga åtgärderna för att skapa ett nytt Bretton Woods-system. När han fick frågan om en artikel i Newsweek där Lee beskrevs som "Asiens Sarkozy", svarade Lee att Sarkozy hanterat krisen i Georgien på ett korrekt sätt, att han har rätt idéer om finanskrisen och att Korea känner att man har närmare band till Frankrike än till någon annan europeisk nation.

Den sydkoreanske presidenten sade vidare att han arbetar på att få Kina, Korea och Japan att komma över sina historiska problem, så att dessa tre asiatiska makter kan arbeta tillsammans på att lösa den nuvarande krisen. De kommer att träffas i Peking den här veckan, i samband med ASEM-mötet, och kommer att hålla ett toppmöte i Japan i november.

Intervjun rapporterades på framträdande plats i kinesiska Folkets Dagblad och i ryska Rossiyskaya Gazeta, som dessutom berättade att president Lee vidtagit stora åtgärder för att förbättra relationerna med Ryssland, och bland annat förberett ett möte mellan finansministrarna för att diskutera den globala krisen.

Dokumentet tillhör dossiern: