LaRouche i världens medier

Dags för Sveriges medier att häva bojkotten av LaRouche och börja säga sanningen till Sveriges befolkning!

I dag är hela världen fylld av panik till följd av finanskraschen. Svenska politiker, mediarepresentanter och många andra påstår att det inte funnits någon som kunnat förutse denna kris. Detta stämmer inte.

Redan i början på 1990-talet varnade den internationella LaRoucherörelsen för den kommande finanskraschen. År 1997 författade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche tillsammans med den ukrainska politikern Natalia Vitrenko för första gången ett upprop för ett Nytt Bretton Woods-system, som under de följande åren undertecknades av flera tusen prominenta personligheter världen över.

Den 25 juli 2007, tre dagar innan kollapsen av den amerikanska bolånebubblan, höll Lyndon LaRouche en videokonferens, som sedermera skulle bli världsberömd, direkt från Washington, där han fastställde att finanssystemet redan hade kollapsat och att man framöver endast skulle få erfara hur olika aspekter av detta sammanbrott kommer upp till ytan.

LaRouche sade: "Det finns ingen möjlighet för en icke-kollaps av det rådande finanssystemet -- ingen! Det är slut, nu! Det rådande finanssystemet kan inte fortsätta att existera under några omständigheter, under någon president, under något ledarskap eller någon ledande grupp av länder. Endast en fundamental och tvär ändring av världens monetära finanssystem kommer att förhindra en allmän, omedelbar kedjereaktionskollaps. I vilken hastighet vet vi inte, men det kommer att fortsätta och det kommer inte att gå att stoppa! Och ju längre det pågår innan det tar slut, desto värre kommer det att bli. Och det finns ingen i de rådande regeringsinstitutionerna som är kompetent att hantera detta." (se denna internetkonferens här)

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP har genom sin webbplats larouche.se, sitt elektroniska veckobrev, sitt månatliga nyhetsbrev Monitor, pamfletter, flygblad, demonstrationer, torgmöten med mera informerat befolkningen om finanssystemets förestående kollaps och samtidigt presenterat de möjliga lösningarna. (Se kronologi.) Allt detta har dock mötts med en total tystnad från landets massmedier.

Lyckligtvis finns det dock medier runtom i världen som verkar vara mindre kontrollerade än Sveriges, och som således låtit sina befolkningar ta del av dessa kritiska utvecklingar. Nedan återfinns ett urval av de artiklar och tv-sändningar som världen över rapporterat om detta.

Den enda frågan som nu kvarstår är när ärliga representanter för svenska medier rent journalistiskt börjar undersöka detta faktum: att det inte var fallet att denna kris kom överraskande, utan att Lyndon LaRouche var den person som långsiktigt, och på basis av en vetenskaplig metod, prognostiserat denna kollaps.

Vad gäller lösningen på en sådan kris som vi har i dag, bör man lyssna på den person som sedan länge förutsett problemet, och inte på de kappvändare som plötsligt utger sig för att vara experter i denna fråga.

LaRoucherörelsen i Sverige står gärna till förfogande för mer information. (Klicka här för att kontakta oss)

Denna dossier innehåller: