Arabiska medier: LaRouche vs. Greenspan

Åtskilliga webbplatser och publikationer i den arabisktalande världen har lagt upp en artikel av Kareem Al-Hazzaa', med rubriken "Profetian om en global kollaps mellan Greenspan och LaRouche". Artikelförfattaren jämför de "korrekta och vetenskapliga" ekonomiska prognoserna från LaRouche med den katastrof som Alan Greenspan stått för. Artikeln publicerades på arabiska den 22 oktober i den kuwaitiska dagstidningen Awan, www.awan.com.kw.

Här följer delar av artikeln i svensk översättning:

"De kritiska ögonblick som världsekonomin genomgår är inget nytt, för det har funnits många sådana avgörande ögonblick i världsekonomin; bland dessa återfinns Berlinmurens fall 1989 och vad denna händelse avslöjade vad gäller det ekonomiska sammanbrottet bakom järnridån. Tillståndet för denna kollaps var mycket värre än vad de bäst informerade västerländska ekonomerna förväntade sig. Centraliserad planering avslöjades som ett stort misslyckande som inte kunde reformeras. ... En marknadsekonomisk politik började i tysthet ersätta denna politik i stora delar av världen. Planekonomin slängdes bort från världens ekonomiska dagordning och den prisades inte någonstans, förutom i Nordkorea. Den amerikanska ekonomin upplevde dock en begränsad recession från år 2000 när DotCom-bubblan brast, fram till den 11 september 2001. Men en 'återhämtning' inleddes med det successiva sänkandet av räntorna...."

"När det kommer till profetiorna om den nuvarande krisens kommande, hävdade Alan Greenspan (f.d. chef för Federal Reserve) följande i en radiointervju med NPR tidigare i år, vilket publicerades på nyhetssajten MoneyNews.com: 'Vad jag kan förutse är att något kommer att hända som är oväntat, som kommer att slå knock på oss.... Sannolikheten för att detta kommer att hända, tror jag ökar, eftersom vi beger oss in i sårbara områden.' Greenspan fortsatte: 'Vad jag påpekar är att vi är i en vändfas, och att de utomordentliga förbättringar som skett i världsekonomin de senaste 15 åren är övergående, och håller på att förändras... Så jag tror att hela denna process kommer att börja vända på sig.' Om räntenivåerna sade Greenspan att de nu är 'satta av tillgången på investeringspengar i världen; en kraft som är mycket större än centralbankernas sammantagna ansträngningar, inklusive Fed.... Vi och alla andra centralbanker förlorade kontrollen över de krafter som styr de ökande huspriserna.'"

"I kontrast till Greenspan och generellt till de flesta ekonomer i västvärlden, har ekonomen [Lyndon] LaRouches meriter i ekonomiska prognoser varit, och är fortfarande, de mest exakta och mest vetenskapliga. För många år sedan prognostiserade LaRouche denna systemiska globala finanskris och kollapsen för det efter Bretton Woods-systemet följande flytande dollarsystemet. I ett tal den 25 juli 2007 sade LaRouche att finans- och bankkrisen hade gått in i sin slutliga fas denna månad. En vecka efter det talet inleddes kedjekollapsen av de internationella bankerna, vilket började med vad som falskeligen kallades den amerikanska subprimelånemarknaden."

"LaRouche presenterade tidigt lösningen på bostads- och bankkrisen i form av ett lagförslag som presenterades för kongressen. Många stadsfullmäktige i olika amerikanska städer antog LaRouches lagförslag och manade den amerikanska kongressen att göra detsamma. Lagförslaget, som heter 'Homeowners and Bank Protection Act', var det första steget för att ta USA:s ekonomi ur den dödliga kris där den befann sig, och det kommer att följas av mer omfattande åtgärder för att upprätta en ny rättvis ekonomisk och monetär ordning i världen, som LaRouche kallar 'ett Nytt Bretton Woods-system'."

"Många anser att LaRouches idéer är det enda alternativet för att ta världen ur den ekonomiska kollapsens och de kaotiska krigens järngrepp, vilket det som LaRouche kallar den angloholländska finansoligarkin ligger bakom. Denna hop anser att kaos är det enda sättet att behålla kontrollen över den globaliserade världsekonomin, som inte är någonting annat är en ny version av det brittiska imperiesystemet och det Brittiska Ostindiska Kompaniets militära-ekonomiska modell."

"Detta gäng äger och kontrollerar den mest elakartade underrättelsemaskin som finns på denna planet, den brittiska underrättelsetjänsten med sina båda grenar, den interna [MI5] och den utländska [MI6], som har penetrerat de flesta av världens terroristgrupper sedan 1970-talet, skyddat och kontrollerat dem, eller förstört dem närhelst det lämpar sig för detta gängs geopolitiska intressen, särskilt eftersom dessa terroristgrupper och, på samma sätt, de flesta av världens politiska oppositionsgrupper utövar sina aktiviteter från London."

Denna artikel återpublicerades på den saudiska nyhetssajten elaph.com och många andra arabiska nyhetssidor dagarna efter den första publiceringen den 22 oktober.

Dokumentet tillhör dossiern: