Utforska LYM:s Gauss-hemsida!

Välkommen, äventyrare!

En nationell valkampanj, särskilt i USA, tenderar att framkalla en dramatiskt ökad dos av optimism, såväl som större huvudbry bland befolkningen vad gäller behovet av ledarskap. I denna presidentvalkampanj 2008 står en av de största sakerna som den mänskliga civilisationen hittills åstadkommit på spel: den moderna suveräna nationalstaten. Som ett kolossalt och majestätiskt bergsmassiv, uthugget och format av den geologiska tidens varsamma hand, återspeglar begreppet och förverkligandet av nationalstaten tusentals människors samlade och lidelsefulla ansträngningar under loppet av några tusen år. Platon, en av grundningsfäderna för detta åstadkommande, påminner oss i dialogen Staten om ett av nationalstatens viktigaste element. Till Glaukon säger han: "...vår stad ska styras av oss och er med vakna sinnen, och inte som de flesta städer nu, som befolkas och styrs dunkelt, som i en dröm, av människor som kämpar mot varandra om skuggor och grälar om ämbeten som om detta skulle vara något gott."

I den följande diskussionen i denna dialog, precis som för vår tid, blir frågan: "genom vilka medel åstadkommer vi detta?" I motsats till en flykt in i den uttryckslösa skuggvärlden av själlösa nöjen och underhållning, för vissa bekant under namnet "MySpace" (men som, precis som djävulen, även går under andra namn som "Bebo", "Facebook" och alla andra mindre kända hålor på internet), förordar Platon studier som kultiverar sinnet att bättre och bättre kunna kontemplera sanningen. Platon tar upp pythagoreernas kunskaper och manar till att studera aritmetik, geometri (och stereometri), astronomi och harmoni, som alla är avgörande för att väcka tanken och för att utbilda samhällets sanna ledare. Dessa begrepp är inte att förväxla med den ömkliga undervisning som händelsevis skulle gå under samma namn på de flesta läroverk idag. Platons koncept för aritmetik var det som "får själen att begagna rena tankar med en syn på sanningen själv" genom studerandet av talens paradox: enfald och mångfald. I studiet av geometri ansåg Platon att studenten befattade sig med "kunskapen om det evigt existerande" och i astronomi studiet av de rörelser som "endast kan förstås av förnuftet och tanken, men inte av synen..." Sist men inte minst, "så som ögonen är gestaltade för astronomi, [på samma sätt] är öronen gestaltade för harmonins rörelser."

Detta koncept av ett fyrfaldigt sökande av sanningen har senare kallats den pythagoreiska-platonska idén om ett "Quadrivium". I vårt studium av Carl F. Gauss' arbeten och hans tankesätt har vårt team funnit att hans upptäckter gjordes genom en delad syn på universums natur. Många har försökt dissekera och dela upp Gauss' olika verk; några tillskriver hans genialitet till en "övermänsklig" förmåga att utföra beräkningar i huvudet, medan andra tillskriver det till den blotta storleken av hans hjärna! Vi, däremot, har genom en lång och intensiv period, där vi jagat efter den svårfångade processen i Gauss' sinne och förkovrat oss i samma vetenskapliga fundament på vilka han själv stod, funnit, mer och mer, att Gauss fann universum att vara upptäckbart och angrep sina studier med samma tankekvalitet som Quadrivium uttrycker: studiet av vetenskapens mångfaldiga och sammankopplade egenskaper, med ett öga på deras enhet. Här ligger fördelen med Gauss' tankesätt gentemot hans samtida: på området epistemologi, snarare än någon särskild trollerilåda som han hade mer av än någon annan.

Således, i denna anda, släpper vi dig fri in i idéernas lekplats som vi har konstuerat för ditt åtnjutande, såväl som för det politiskt trängande behovet av att utveckla en kader av "vakna sinnen", med Platons ord, i motsats till dessa dunkla och omoraliska som har fört den mänskliga civilisationen till ruinens brant under de senaste årtioendena.

Gott äventyrande!

önskar LaRouches ungdomsrörelse (LYM)

Till webbsidan: The Mind of Gauss