Brittiska bankpaket sprider sig i Europa

Det krispaket som Storbritanniens premiärminister Gordon Brown presenterade för att gå i borgen för krisbankerna börjar nu implementeras på olika håll i Europa, bland annat i Sverige, Frankrike, Nederländerna och Finland, i ett försök att "rädda" banksystemen.

I Sverige meddelade regeringen, trots att man tidigare hävdat att landets banker är stabila, att man garanterar bankernas finansiering med upp till 1500 miljarder kronor. Ytterligare 15 miljarder kronor har lagts åt sidan i en ny stabilitetsfond som ska användas till att kunna köpa upp preferensaktier i bankerna. Det som främst står på spel är de svenska bankernas oerhörda utsatthet i de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, där långivandet till två tredjedelar kontrolleras av svenska banker, enligt Financial Times. Värdet på aktierna i Swedbank och SEB har under det senaste året halverats på grund av oro över denna exponering.

Den franska regeringen har låtit spruta in 10,5 miljarder euro i sex stora franska banker: 3 miljarder för Credit Agricole; 2,55 miljarder för BNP Paribas; 1,7 miljarder för Societe Generale; 1,2 miljarder för Credit Mutuel; 1,1 miljarder för Caisse d'Epargne; och 950 miljoner för Bancques Populaires. Dessa pengar kommer att tas från SPPE, en struktur som nyligen skapades av staten för att föra över 360 miljarder euro av skattebetalarnas pengar till bankerna, antingen i form av statliga uppköp av aktier eller likviditetsinjektioner. Dessa injektioner har formen av statliga lån i olika skepnader.

I Finland förbereds lagstiftning för att låta staten garantera upp till 50 miljarder euro, plus 4 miljarder euro för att köpa andelar i bankerna.

I Nederländerna fick landets största bank, ING, tio statliga miljarder euro insprutat i sig, som en del av statens utlösningsfond på 20 miljarder euro. Bloomberg.com uppger att detta hände efter att aktien kollapsat med 27 procent den 17 oktober. Staten fick preferensaktier i utbyte mot pengarna.

Samtidigt som det globala finanssystemet bryter samman, bryter även bankmän och regeringar samman, psykiskt, och slår bakut med uttalanden och handlingar som saknar substans, varnade Lyndon LaRouche igår. I och med att de inte kan ge sig i kast med verkligheten, brådstörtar de fram på vägen mot hyperinflation som i Weimar-Tyskland eller Mussolinis korporativistiska fascism. Läs LaRouches uttalande (engelska)