VIDEO: Cheminade i diskussion med franske premiärministerns finansrådgivare


I programmet "Face Off" på France24, den franska motsvarigheten till CNN, med engelskspråkiga sändningar, var den 17 oktober ordföranden för den franska LaRoucherörelsens parti Solidarité et Progrès, Jacques Cheminade, inbjuden för att diskutera ett Nytt Bretton Woods med Christian de Boissieu, som är huvudrådgivare i ekonomiska frågor till Frankrikes premiärminister Francois Fillon. De Boissieu leder den franske presidentens ekonomiska råd, Conseil d'analyse économique (CAE).

I diskussionen, som ägde rum dagen innan president Sarkozys besök i Washington på lördagen, påpekade Cheminade att det upprop som Nicolas Sarkozy gjorde i september för att sammankalla en ny Bretton Woods-konferens nu blir allt viktigare i takt med att krisen förvärras. Cheminade krävde ett ordnat konkursförfarande med omorganisering av världens finanssystem, eftersom det man har att göra med är ett stort berg av "illegitima skulder". Det handlar om "triage -- frågan är bara på vilket sätt". Man måste ta ställning till om man ska att offra befolkningen och realekonomin, eller stryka de dåliga skulderna.

Cheminade gick utförligt in på derivatbubblan, som måste elimineras, och påpekade att ekonomen Lyndon LaRouche redan identifierade problemet med derivaten i början av 1990-talet. På moderatorns fråga om vem som borde få förtroendet för att reda ut röran, sade Cheminade att det vore skandalöst om de som bär ansvaret för att ha skapat detta kaos nu skulle anlitas för att lösa problemet: George Soros, en av de ansvariga för hedgefondernas uppkomst, eller Alan Greenspan, som möjliggjorde derivaten och som nu är rådgivare till Gordon Brown. Det är ännu mer ofattbart att Hank Paulson tar in sin tidigare nära medarbetare på Goldman Sachs för att ha hand om de 700 miljarderna i Paulson-paketet. "No Sachs tonight!", sa Cheminade. Om man är sjuk och vill bli frisk, anlitar man ju inte den som gjort en sjuk; i stället bör den doktor som ställt en korrekt diagnos få utföra behandlingen -- i detta fall heter denna person Lyndon LaRouche.

Se inslaget (på engelska) här.


Franska LaRoucherörelsens ordförande Jacques Cheminade (till höger) och den franske premiärministerns ekonomiske rådgivare Christian de Boissieu.

Dokumentet tillhör dossiern: