Helga Zepp-LaRouche talar till världsledare på Rhodos

Helga Zepp-LaRouche, ordförande för Internationella Schillerinstitutet och ledare för EAP:s tyska systerparti, var en av huvudtalarna på World Public Forums 6:e generalkonferens på Rhodos 9-13 oktober. WPF grundades och leds av Vladimir Jakunin, ordförande för ryska järnvägarna, och för varje år samman politiska, religiösa och intellektuella ledare från hela världen. Arrangörerna rapporterar att över 700 människor från mer än 70 länder var närvarande detta år.

Zepp-LaRouche talade på söndagen (11.10) på temat "För ny ekonomisk världsordning i Westfaliska fredens tradition". Hon välkomnade kall från ledare som Frankrikes president Nicolas Sarkozy till att hålla en ny Bretton Woods-konferens för att utarbeta en ny finansiell och ekonomisk ordning och betonade den rådande sammanbrottskrisen som tidstypiskt jämförbar med 1300-talets kollaps av civilisationen. Det är emellertid nu avgörande "att komma till gemensam förståelse för teoretiska grunder och principer, på vilka den nya finansiella arkitekturen måste byggas, om det ska bli framgångsrikt. De som tror att det räcker med att införa några 'nya regler' för hedgefonder och ratingagenturer, eller ställa in EU:s stabilitetspakt för att kunna sanera banker, eller minska misslyckade företagschefers inkomster misstar sig gravt."

"I ett för mänskligheten så farligt läge som detta", fortsatte hon, "vore det bättre att lyssna på de lösningar som föreslås av den ende ekonom som ordentligt analyserat problemet under decennier, hellre än de som tills nyligen förnekade krisens systemmässiga karaktär, eller fortfarande sent i augusti hävdade att 'vi har det värsta bakom oss'." Denne ekonom är "min man, Lyndon LaRouche".

Zepp-LaRouche förklarade sedan att fyra initiativtagande makter -- USA, Ryssland, Kina och Indien -- bör, för att det nya systemet ska ha trovärdighet och integritet, "utgöra hjärtat i en representativ grupp länder som, i Westfaliska fredens tradition och anda, beslutar om ett multikulturellt och multinationellt kreditsystem, medan det rådande valuta- och finanssystemet samtidigt sätts i ordnat konkursförfarande."

"Nyckeln till en framgångsrik omorganisering är, att det nya systemet, som kreditsystem, bör orienteras runt den suveräna regeringens rätt att skapa statlig kredit, som denna rättighet finns etablerad i amerikanska konstitutionen och som USA:s förste finansminister, Alexander
Hamilton, och hans grundande av nationalbanken uppvisade. I USA kan regeringen, genom finansdepartementet och med kongressens godkännande, skapa kredit som sedan blir lagligt betalningsmedel."

Ett annat sätt att skapa kredit, förklarade Zepp-LaRouche, är genom internationella fördrag, som en grupp ledande nationer skulle kunna ingå tillsammans med USA. "Om en representativ grupp länder kommer överens om ett nytt system för kredit, tullar och handelsavtal, vilket skulle kunna bli början på ett "Nytt Bretton Woods-system", och sista chansen att förhindra  risken för kaotisk kollaps som ökar dag för dag."

Efter att ha gått igenom grunderna i fysisk ekonomi och gått hårt åt finanskasinon och globalisering gick Zepp-LaRouche tillbaka till vikten av att basera det Nya Bretton Woods på Westfaliska fredens principer från 1648, som satte stopp för 150 år av krig i Europa och grundade internationell rätt. Där fastslogs att alla länders utrikespolitik bör baseras på principen för "den andres fördel".

Som avslutning fastslog Helga-Zepp LaRouche, att samma fråga som Alexander Hamilton tog upp i Federalist Papers för USA, måste vi nu ställa för hela världen: Är vi "kapabla att ge oss själva en regering och en politisk ordning som fungerar och lever upp till mänsklig värdighet? Kan vi, i en tid när en kollaps av mänskligheten är allt annat än omöjlig, agera för att ge världen en politisk och ekonomisk ordning som står i harmoni med skapelsen och universums lagar? Jag tror att vi kan det och att just det är individens såväl som mänsklighetens mening!"

Läs hela talet (engelska)

Dokumentet tillhör dossiern: