LaRouche fördömer Greenspans krispaket

"Detta är att gå i borgen för det brittiska systemet, ihopkokat av f.d. ordföranden för Federal Reserve, Alan Greenspan, i sin egenskap av rådgivare till den brittiska regeringen, och således de facto en brittisk agent," sa Lyndon LaRouche om de åtgärder som offentliggjordes i måndags.

Han fortsatte: "Vi måste dessutom ställa en andra fråga: Vi måste hysa starka tvivel angående Bushs mentala hälsa, och också ifrågasätta hälsan hos dem som valt honom."

"Innan du helt enkelt är beredd att skriva av alla internationella derivatkontrakt, är vi, till följd av denna policy, dömda till global hyperinflation."

LaRouche avslutade: "Denna helgens och dagens annonserade åtgärder kommer att gå till historien som de mest inkompetenta besluten i modern historia, tagna av den moderna historiens mest inkompetenta regering." (Den åtgärd som refereras är Feds etablerande av obegränsande kreditlinjer till europeiska centralbanker.)