VIDEO: Tom Gillesberg intervjuad på danska tv-nyheterna om LaRouches Nya Bretton Woods


Till följd av Gordon Browns upprop för ett "Nytt Bretton Woods" måndagen den 13 oktober, ringde den danska televisionens motsvarighet till SVT24, "TV 2 Nyhederne", samma dag upp Schillerinstitutet för en intervju.

De började intervjun, som direktsändes kl 21:15 på måndagskvällen, med att säga att Schillerinstitutet (LaRoucherörelsen i Danmark) har förutsagt en finanskrasch under flera år, och därför ville de fråga ordföranden Tom Gillesberg om krisen och hans lösningar på den. De hänvisade också till Gillesbergs tidigare valkampanjer, där finanskrisen varit huvudtema.

Under intervjun hänvisade Gillesberg tre gånger till Lyndon LaRouche som "fanbäraren för idén om ett Nytt Bretton Woods", och fick möjlighet att beskriva de viktigaste beståndsdelarna i ett Roosevelt-inspirerat nytt globalt finanssystem, såsom ett system med fasta växelkurser och kreditskapande. Han gick igenom Franklin Roosevelt och Alexander Hamiltons metoder, hur man kan använda fysisk-ekonomisk utveckling av den underutvecklade sektorn som motor för ekonomisk tillväxt internationellt och för att få tillbaka den fysiska ekonomin i den industrialiserade sektorn.

Gillesberg fick frågan om hur stor del av lösningen som är teknisk och hur stor del som är politisk -- det gamla Bretton Woods-systemet upprättades ju av andra världskrigets segrarmakter. Tom svarade att vi måste gå över till ekonomisk utveckling som en fredsskapande strategi, i stället för att krigshotet kommer som ett resultat av krisen. På frågan om detta är realistiskt, beskrev Gillesberg fyrmaktsperspektivet och betonade kampen för att få med USA ombord, med en president "som är en idiot" och två presidentkandidater som inte är förberedda att kunna hantera den ekonomiska krisen.

Som svar på om de jättelika räddningspaketen kommer att fungera, tog sig Gillesberg en hel del tid för att beskriva den gigantiska derivatmarknaden, vad derivat är, och varför det är nödvändigt att skriva av dem -- om ett nytt system skapas utan att skriva av derivaten, får vi ännu en kris. Nu manar Gordon Brown till en ny Bretton Woods-konferens, så det kommer att ske, men frågan är vad innehållet blir.

Intervjun var först bara tänkt att fylla en del av programmet, men de två programledarna och producenten var så intresserade av vad Gillesberg hade att säga -- att han sade sådant som skilde sig totalt från deras tidigare "experter" -- att de frågade honom om kan kunde stanna kvar för ytterligare ett avsnitt efter pausen. Kanalen hade förberett en bra grafisk framställning av det gamla Bretton Woods-avtalet för den första delen. Precis som på CNN och andra nyhetskanaler hade man under intervjuns gång olika grafiska skyltar med information i bildens underkant, med Gillesbergs namn och identifaktion som ordförande för Schillerinstitutet, viktiga uttalanden som han nyligen gjort, eller info om hur Schillerinstitutet varnat för kraschen i åratal. Inslagen med Gillesberg varade totalt i mer än 20 minuter.

Intervjun kom efter att tv-kanalen ringt upp LaRoucherörelsens kontor i Köpenhamn på måndagen, i och med att man kom ihåg valkampanjen för Schillerinstitutets vänner år 2005 med parollen "När bubblan brister... Nytt Bretton Woods!", som syntes på många valaffischer (se bild nedan). Tidigare under dagen hade Schillerinstitutet skickat ut ett pressmeddelande med Gillesbergs kommentarer om Gordon Browns uttalande, men TV2-nyheterna ringde in utan att ha sett pressmeddelandet.

En avskrift av intervjun finns på danska Schillerinstitutets webbplats


Valaffisch för kommunalvalen i Köpenhamn och Århus 2005.

Dokumentet tillhör dossiern: