Tysklands president kräver "Bretton Woods II"

Tysklands förbundspresident Horst Köhler kräver, i en intervju med tidningen Spiegel, ett "Bretton Woods II". Bretton Woods syftar naturligtvis på den internationella konferens som år 1944 ägde rum i den amerikanska orten med detta namn, där man drog konsekvenserna av den globala finanskrisen och kom överens om att skapa ett nytt globalt finanssystem. Intervjuaren frågade om det inte vore på tiden att finna nya svar på sådana grundläggande frågor. Köhler svarade jakande och argumenterade sedan för "ett andra Bretton Woods".

Köhler sade att man behöver en internationell ordningsstruktur för den globala ekonomin. För detta bör regeringarna välja ut "ett par visa" personer, som kan fundera kring hur man kan sätta upp regler för den globaliserade världen. När den tyske presidenten skulle ge exempel på en sådan "vis man", valde han dock tyvärr den brittiske ekonomen John Maynard Keynes, i stället för att uppmärksamma betydelsen av Franklin D Roosevelt och hans "New Deal" för Bretton Woods-avtalet.

Den rätte vise mannen för i dag är Lyndon H LaRouche, den ende nu levande ekonom som förkroppsligar Roosevelts tradition och som dokumenterat varit förutseende nog att prognostisera det nuvarande sammanbrottet och föreslå lösningar, samtidigt som alla andra ännu hävdade motsatsen. I Tyskland är det EAP:s systerparti BüSo som presenterat dessa koncept för allmänheten. Här hemma är det LaRoucherörelsen i Sverige - EAP som står till förfogande -- det är bara att ringa eller mejla.

Helga Zepp-LaRouches upprop för ett Nytt Bretton Woods