Berlusconi: Politiska ledare diskuterar Nytt Bretton Woods

Italiens premiärminister Silvio Berlusconi sade, enligt Bloomberg News, att ledande politiker diskuterat ett förslag om att stänga världens finansmarknader medan man enas om nya regler för den internationella finansmarknaden. "Idén om att stänga marknaderna under den tid det tar att skriva om reglerna diskuteras", sade Berlusconi. En lösning på finanskrisen "kan inte bara vara för ett land, eller ens för Europa, utan måste vara global". Berlusconi sade även att politiska ledare "talar om ett nytt Bretton Woods".

I Italien är det LaRoucherörelsen (Movimento Solidarietà) som sett till att frågan om ett nytt globalt finanssystem diskuterats, även innan det blev allmänt känt att världen befinner sig i ekonomisk kris. Lyndon LaRouche har flera gånger besökt Rom och talat med ledande politiker (bl.a. Italiens finansminister Giulio Tremonti), senast i juni i år då han bjöds in till senaten av senator Menapace. Från och med 2001 har flera motioner med krav på ett nytt finanssystem lagts i både senaten och deputeradekammaren, varav en antogs i kammaren i april 2005.

Just nu ligger en ny motion om LaRouches Nya Bretton Woods, lagd av Oscar Peterlini, uppe för debatt i den italienska senaten. Texten, som kan användas som modelltext för resolutioner om ett nytt internationellt finanssystem, kan läsas härlarouche.se.