Jakunin inför Rhodos-konferensen: Agendan är nytt finanssystem

Vladimir Jakunin, chef för den ryska statens järnvägar och medgrundare till World Public Forum - Dialogue of Civilizations, sade på en presskonferens i Moskva den 8 oktober att en ny finansarkitektur kommer att dominera detta års Rhodos-konferens, som öppnades den 9 oktober på den grekiska ön. Detta enligt ett telegram som den ryska nyhetsbyrån Novosti skickat ut.

Högst upp på agendan står "finanserna och ekonomin, som är uttryck för utvecklingen mellan civilisationer", sade Jakunin. Finanskrisen "kan inte härledas från skötseln av finanserna i något enskilt land, utan från den internationella finansarkitekturen". Förra månaden sade Jakunin till finanstidningen Kommersant att den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche var den som hade varnat honom på förhand, att en sådan systemisk finanskris var på väg att bryta ut.

Jakunin sade att det nu finns "en enorm pyramid", men "det ryska ledarskapet, länderna kring Persiska Viken, och asiatiska nationer funderar på ett alternativ". Han är övertygad om att "vi inom en nära framtid ska se ett finanssystem som är annorlunda än det som vi är vana vid", och Ryssland "kan vara en fullfjädrad medlem av detta nya världsekonomiska system".


Rhodos, 2003: Schillerinstitutets ordförande Helga-Zepp LaRouche talar på konferensen om en dialog mellan civilisationerna.