"It's the Derivatives, Stupid!"

eget kapital     tillgångar      derivat  (proportioner i banksystemet)

Derivat: Den hyperinflationistiska bomb som krossar det internationella finanssystemet

Lyndon LaRouche hånade i går USA:s finansminister Paulsons räddningsplaner, med varningen att "Henry Paulson och alla de andra centralbankirerna dragit till med grova lögner om sina evigt föränderliga såkallade fejkade utlösningar. Det verkliga problemet, som ingen av dem önskar prata om, är den stora massan med derivat, som uppgår till flera biljarder [amerikanska 'quadrillions'] dollar."

LaRouche kallade derivatbubblan en "hyperinflationistisk bomb, som krossar det internationella finanssystemet" och varnade: "Så länge du inte lägger ner hela derivathandeln -- stryk dessa spelskulder från finanssystemets böcker -- så bedrar du bara dig själv." LaRouche förklarade: "Det är dags att bryta tystnaden om derivaten. Den sanna, hyperinflationistiska faktorn i situationen är den oreglerade, vansinnigt lånefinansierade derivathandeln. Detta är det som tar kål på oss. Detta är Alan Greenspans stora brott."

Enligt den senaste statistiken, som släpptes den 30 juni 2008 av den amerikanska tillsynsmyndigheten för banker, hade de tre största bankholdingbolagen, J.P. Morgan Chase, Bank of America och Citicorp, för tillfället derivatkontrakt uppgående till 179,4 biljoner dollar. De sammanlagda tillgångarna för dessa tre banker är dock mindre än 5,6 biljoner dollar.

Enligt Bank for International Settlements var totalsumman för derivat i handeln mer än 675 biljoner dollar (den 31 december 2007). Dessa siffror är dock, enligt John Hoefle, analytiker på Executive Intelligence Review, grovt underdrivna. De riktiga beloppen hamnar, enligt Hoefles uppskattning, klart över en biljard dollar.

LaRouche avslutade: "Såvida och tills dess du inte tar itu med denna derivatbubbla, som inte kan eller på något sätt bör räddas, så lurar du bara dig själv. Det är dags för Hank Paulson att svälja den enda riktiga medicinen: en konkursreorganisering av hela det dollarbaserade finanssystemet. Det första steget i en sådan konkursreorganisering skulle vara att skriva av dessa biljarder dollar i rena spelskulder. Utan en sådan handling är denna planet dömd till en fruktansvärd mörk tid, precis som 1300-talets mörka tid, som följde efter kollapsen av det lombardiska banksystemet."

Läs John Hoefles artikel som utvecklar detta uttalande

Läs mer om varför "räddningspaketen" inte fungerar