Ryssland kommer till Islands undsättning

Ryssland kommer till Islands undsättning genom ett förlängt lån på 4 mdr euro till isländska centralbanken, Sedlabanki. Ryska myndigheter medgav att de fått förfrågan och att de betraktar den "positivt".

Detta kommer vid en desperat tidpunkt för Island, då de bara har 3 mdr dollar i reserver och att Storbritannien, där större delen av isländska bankernas skulder finns, har skurit av dem. Regeringens agerar för att garantera insättningar då folk började ta ut sina insättningar på bankerna och köer bildas vid bensinmackar i rädsla för meddelanden om brist på bränsle. Lånet skulle också bedyra den nya ovanliga åtgärd som skrivits in i lagen för att hantera bankkrisen. Detta innefattar att ge finansministern befogenheter att agera å statens vägnar för att flytta kapital för att bilda nya finansbolag eller ta över verksamheten, helt eller delvis, hos befintliga finansverksamheter (banker inkluderade).

Enligt lagen kan isländska Finansinspektionen, FME, ingripa i finansbolags verksamheter, vilket innefattar att begränsa eller förbjuda finansbolag att flytta sina finansinstrument och tillgångar och beordra finansbolag att begära skuldelättnader eller bilda pooler. Även om insättningar kommer att garanteras av Sedlabanki har regeringen klargjort, att man inte kommer att garantera bankernas skulder, som är 12 gånger högre än landets BNP.

Med den nya nödlagen sparkade isländska regeringen Landsbankis styrelse, landets nu näst största bank, och tog över ägarskapet, men bara ledningen. De ställde även in all handel med alla bankaktier. Detta ledde till att isländska kronan föll 35% och regeringen övergav den flytande växelkursen och etablerade ett fast värde på ungefär 130 mot 1 euro.