Gud KOMMER att välsigna Island!

Inför hotet mot Island av en nationell konkurs har den isländske statsministern Geir H Haarde tagit kommandot som en riktig statsman. I ett kristal till nationen måndagen den 6.10 förklarade han att landets folk måste prioriteras framför finanssystemet.

Geir Haarde började sitt tal till sina landsmän med att berätta att landets politiska ledning har arbetat utan uppehåll för att komma fram till en lösning på de enorma svårigheter som hotar de isländska bankerna. Han sa:

– Medan krispaketet i USA motsvarar 5 procent av landets BNP, väger de isländska bankernas tyngd flera gånger större än Islands BNP. Ett beslut om vidsträckta åtgärder för att rädda de isländska bankerna handlar därför inte bara om att skattebetalarna ska axla en större börda tillfälligt, det handlar om hela landets och folkets framtid.

– Regeringen skall göra vad den kan för banksystemet... Men att i det nuvarande farliga läget på världens finansmarknader skicka ut en säker livlina till bankerna utgör en stor risk för den isländska nationen. Folket måste ha detta i åtanke när det nu talas om att den isländska staten skall ta lån på tusentals miljarder för att försvara bankerna i de oroliga vatten de nu befinner sig i.

–  Det finns en mycket verklig fara, kära landsmän, att den isländska ekonomin, i värsta fall, tillsammans med bankerna skulle kunna sugas med virveln och att resultatet kan bli en nationell konkurs.

– Ingen ansvarsfull regering tar risker med sitt folk, även om hela banksystemet är hotat. Den isländska nationens framtid går före alla andra intressen.

– Vi behöver nu vidta ansvarsfulla och måttfulla åtgärder. Jag kommer omedelbart att lägga fram en proposition till Alltinget, som kommer att göra det möjligt för finansministeriet att ta itu med den nuvarande situationen på finansmarknaderna... Genom dessa lagändringar kommer vi att anpassa banksystemet till de isländska förhållandena och återuppbygga utländska operatörers förtroende för de isländska bank- och finansinstitutionerna. Om propositionen antas i dag, kommer lagen att träda i kraft omedelbart.

– Jag vill här skingra alla tvivel om att de isländska bankinsättningarna och privata pensionsbesparingarna är säkra och finansministeriet kommer att se till att sådana insättningar återbetalas till fullo. Ingen behöver tvivla på detta. Myndigheterna kommer också att se till att landets företag har tillgång till kapital och bankservice i mesta möjliga mån.

– De isländska myndigheternas viktigaste uppgift de närmaste dagarna är klart: Att se till att inte kaos uppstår om de isländska bankerna i någon form upphör att fungera.

– Det är mycket viktigt att vi visar både lugn och övervägande under de svåra dagarna framför oss, att vi inte tappar modet, och stödjer varandra så gott vi kan. Med isländsk optimism, styrka och solidaritet som vapen, kommer vi att rida ut stormen. Gud välsigne Island, avslutade Geir Haarde.

Dagen efter avsatte staten med stöd av lagen styrelsen för den näst största banken Landsbanki och tog över förvaltningen för att skydda banken och dess kunder från fordringsägare. Styrelsen består nu i stället av representanter från den isländska finansinspektionen. Bankens kontor och uttagsautomater höll öppet som vanligt.

Staten garanterar, som statsministern sa, alla privata insättningar och detta räcker för att hålla i gång den normala verksamheten. Samtidigt organiserar den nya bankledningen försäljning av bankens utländska tillgångar i ett race med de utländska fordringägare som inte omfattas av de statliga insättargarantierna.

För att skydda privata husägare från utmätningar från internationella långivare har en speciell statlig fond för husfinansiering samtidigt upprättats för att ta över huslånen från bankerna.

Islands politiska ledning agerar för att landet skall överleva, därför kommer Gud att välsigna Island.


Statsmän: Franklin D Roosevelt, Geir H Haarde