Spänn fast säkerhetsbältena: Bernankes helikoptrar i luften

Strunt i att de 1 biljon dollar som Federal Reserve förra veckan meddelade att man pumpar in i det globala finansssystemet inte alls fungerar för att hejda den globala finansiella härdsmältan. Fed-chefen Ben Bernanke är inte den som drar sig undan när han träffas av den hårda verkligheten.

"Fed är inte klara än", sade Lawrence Meyer, f.d. styrelsemedlem i Fed, stolt till Bloomberg. "De kommer att försöka att skutta framåt och göra något ännu mer dramatiskt."

"Fed kommer att dra i alla spakar ända tills något börjar fungera", instämde Michael Darda på MKM Partners.

Lyndon LaRouche hävdade i dag kategoriskt att klinisk galenskap råder i New York och London.

Dagens kända lista av galna hyperinflationistiska åtgärder som Federal Reserve vidtagit inkluderar följande:

• Fed har åkallat nödbefogenheter för att skapa en ny enhet, bekostad av en insättning från New Yorks Federal Reserve, som kommer att köpa upp en okänd mängd osäkrade företagscertifikat, som företag inte längre kan sälja till bankerna för att finansiera sin dagliga verksamhet. Faktum är att denna marknad fallit till 1,61 biljoner dollar, det lägsta på tre år, eftersom penningmarknaderna har avstannat.

• Feds beslut i går om att betala ut ränta på bankernas insättningar över natten hos Fed, motsvarar enligt Bloomberg en "oförmärkt sänkning" av räntan med 0,75 procentenheter. "Fed kan nu betala räntor på bankreserver samtidigt som man översvämmar marknaden med likviditet; man drar ned utlåningsräntan över natten med 0,75 procentenheter till 1,25%." Men det fungerar inte. Bankerna parkerar de pengar de lånar från Fed direkt tillbaka hos Fed över natten.

• Det kommer internationella rapporter om ett omedelbart beslut från världens centralbanker, ledda av USA:s Federal Reserve, att gemensamt sänka räntorna ytterligare. I dag sänkte Australien räntan med 1 procentenhet, dubbelt så mycket som förväntat. Detta togs av desperata finanshajar som en fingervisning på en nära förestående koordinerad aktion.


Ben "Helikopterpengar" Bernanke