LaRouche talar till 70 miljoner ryssar om finanskrisen

Rysslands nationella TV-kanal TV Rossija sände inslag med den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche på nyhetsprogrammet Vesti Nedeli i söndags (5.10), om den globala finansiella härdsmältan. I utdrag från en intervju med kanalens korrespondent Konstantin Syomin presenterade LaRouche det oundvikliga i det rådande finansiella systemets fullkomliga undergång, sannolikt i slutet på året. Nödalternativet skulle kräva, sa LaRouche till tittarna, "att USA vände sig till Ryssland, Kina och Indien. Går de med på att omorganisera det internationella finans- och penningsystemet, skulle vi kunna lösa problemet. Det skulle innebära att ta en Roosevelt-approach till ett slags nytt Bretton Woods-system."

Вести Недели är varje veckas nyhetssammanfattning på TV Rossija på bästa sändningstid med uppemot 70 miljoner regelbundna tittare. Under söndagens program uppmärksammade ankaret Jevgenij Revenko både president Dmitrij Medvedevs förslag om ny finansarkitektur och premiärminister Vladimir Putins insisterande på att nyckeln till en varande lösning är att sporra den reala ekonomin, i motsats till finanskrishantering.

Ledarinslaget på Вести Недели rapporterade om Medvedevs samtal med Angela Merkel i Sankt Petersburg under veckan, där Medvedev manade till "kollektiva beslut" om finanskrisen. Revenko visade Syomins inslag om krisen i USA, med fokus på Paulsons räddningsplan och anmärkte att Frankrikes president Nicolas Sarkozy, under lördagens möte med Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien, manat till ett utvidgat G8-toppmöte att inkludera Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika, Mexiko och möjligen Sydkorea och Australien.

Syomin presenterade en bild av amerikanska bekolkningen som omskakad av plötslig arbetslöshet. Inslaget ställde Vatikanens utrikesminister Tarcisio Bertones tal om moral i ekonomin, mot amerikanske finansminister Henry Paulsons och representanthusets talman Nancy Pelosis pajaskonster om räddningsplanen. Syomin poängterade att problemet inte bara är skuldsättning, utan "biljoner i derivat, vilka är djävulskt komplexa finansiella åtaganden som visat sig vara rent fiktiva."

Sedan kom avdelningen med Lyndon LaRouches kommentarer.

"'Systemet är så gott som utrotat i sin nuvarande form. Systemet kommer troligen inte att överleva det här året. Med årets början kan vi ha ett sammanbrutet internationellt finans- och valutasystem. Frågan är, vad är alternativet till en kollaps? Det innebär en omorganisering, på akut basis, av hela internationella penning- och finanssystemet. Det skulle kräva att USA vände sig till de tre största länderna: förutom sig själv, Ryssland, Kina och Indien. Går de med på att omorganisera det internationella finans- och penningsystemet skulle vi kunna lösa problemet. Det skulle innebära att ta en Roosevelt-approach till ett slags nytt Bretton Woods-system', är ekonomen Lyndon LaRouches övertygelse."

"Att nämna Franklin Roosevelt är att vara rätt ute. Den rådande kollapsen liknar mycket den stora depressionen 1929. Så det verkar som det är rätt läge för en demokratisk president att träda fram och föreslå en till New Deal för ett statligt ingrepp i ekonomin. Men, i stället för Roosevelt har vi i dag Obama och McCain och i stället för New Deal, Bush-Paulson-planen."

"[Talare på ett gatumöte]: 'Hur mycket kommer att hamna i våra fickor? Våra hem blir utmätta och de räddar bolagen'! [facklig representant]: 'Jag har kommit för att visa motstånd mot den här nationaliseringen. Detta är omfördelning för de förmögna'. Vanliga amerikaner är upprörda."

"'Kom ihåg att förslaget för den här lagen röstades ned på måndagen i representanthuset. Detta återspeglade nämligen att 70% av USA:s röstande befolkning hatar det som nu föreslås av Bush-administrationen. Huvudstaden Washingtons popularitet hos USA:s vanliga medborgare har fallit under 10%. [På det skrivna dokumentet men utanför sändning: Vi är i en revolutionär situation, där mindre än 10% av amerikanska befolkningen instämmer i regeringens politik och hatar sin egen regering på grund av den här politiken]', sa Lyndon LaRouche."

Syomin påstod kraftfullt att kongressen vek sig av politisk och fysisk rädsla för Wall Street. Inslaget citerade italienske analytikern Giuletto Chiesa om att faran för krig är mycket stor. Det skrivna dokumentet citerade även LaRouche angående faran.

Syomin citerade faran för kupper och våldsamheter, som kuppförsöket mot president Franklin Roosevelt under den stora depressionen, som Smedley Butler avslöjade. "En grupp av bankirer och militärer som var emot New Deal ville upprätta diktatur", meddelade detta högst ovanliga inslag på rysk statlig TV. "Bland kuppmakarna fanns nuvarande presidentens farfar, Prescott Bush."

Före en avslutande rapport om den ryska centralbankens krisåtgärder under veckan drog Revenko samband mellan LaRouches uttalanden och president Medvedevs initiativ: "Som ni ser talar även seriösa amerikanska ekonomer om att utforma en ny finansiell arkitektur. Jag vill påminna er om att president Dmitrij Medvedev tog upp detta på St. Petersburg Economic Forum", tidigare under året.

Se sändningen (ryska)

Dokumentet tillhör dossiern: