Gammal är äldst

Ekonomen Lyndon LaRouches medverkan på ryska Rossija TV:s nyhetssammanfattning på bästa sändningstid i söndags (5.10) visar att LaRouches idé, att sätta samman ett nödalternativ till den pågående ekonomiska kraschen, hittills vinner över det motstånd som länge bedrivits emot den.

De hittills viktigaste utvecklingarna är bl a:

Samtidigt som det ryska TV-inslaget kommenterade LaRouche, att hela europeiska EU-systemet faller isär, genom en medveten brytning av Frankrikes president Nicolas Sarkozy m fl. "Det rysk TV citerar från mig sammanfaller perfekt med politiken och de omständigheter runt den politik, som nu i princip slagit igenom i Europa, i bilden av Europa, och det som kommer från g14".

Den informella g14-grupperingen av länder innefattar g8 (däribland Ryssland) samt Kina, Indien, Sydafrika, Brasilien, Mexiko och ibland Sydkorea, Australien eller Nigeria.

"Så, hela g14 medger outtalat, genom TV-inslaget och vad Frankrike o s v pysslar med, att hela systemet genomgår omorganisering och att det går mot ett system i Roosevelt-tappning, en reform i Roosevelt-tappning".

"Det här är ett mönster i g14", poängterade LaRouche; "De vill ha en förändring av politiken. G14 med Frankrikes president Sarkozy i spetsen går mot vad som beskrivs som ett nytt Bretton-Woods-system och håller tillbaka och ställer in EU-systemets regler. Det pågående sammanbrottet av finanssystemet i Europa är egentligen inte ett nederlag för alla i Europa; i vissa fall kommer det som en befrielse. De säger nu: 'Skit i Maastricht-fördraget; vi har inte tid för det skitpratet. I stället tänker vi gå vidare med vissa nödåtgärder i samma riktning som Franklin Roosevelts reformer'".

"Européerna agerar", poängterade LaRouche. "De agerar på sitt sätt, inte på mitt sätt men på sitt. Det är vad som händer. Det råder en outtalad överenskommelse att det nuvarande IMF-systemet är dött - att vi går tillbaka till något i stil med Roosevelts system - och detta från källor som Frankrikes president. Det involverar inte bara Europa, det involverar även g14".

Mönstret av de nödåtgärder som europeiska regeringardet vidtar måste ses i det sammanhanget. Det de gör kommer inte att stoppa krisen, men kommer att led dem i riktning mot att vidta de åtgärder i Roosevelt-tappning mellan länder som krävs. Vi sammanfattar mönstret av ageranden:

  • TYSKLAND. Efter en meddelad federal insättningsgaranti för privata banker den 4 oktober, i storleksordningen 500 mdr euro, överväger Berlin sektoromfattande ingrepp i bankväsendet och inte från fall till fall, som under helgen. Under helgen försökte regeringen sig på att rädda Hypo Real Estate (HRE), landets näst största bank, med statliga garantier på 26,5 mdr euro.
  • SPANIEN. Regeringen är beredd att enskilt gå i borgen för insättningar om EU inte lyckas komma fram till en plan, rapporterade Pedro Solbes, ekonomiminister.
  • ITALIEN. Regeringen har ingripit för att stödja UniCredit. Regeringen garanterar även individuella bankkonton.
  • STORBRITANNIEN. Regeringen förbereder förlängda garantier för privatkonton och börjar inlösa bankandelar.
  • IRLAND. Regeringen lät förra veckan meddela sin plan - den första i EU - med två års garantier för insättningar och skulder på sex irländskägda banker. Parlamentet röstade snabbt för.
  • SVERIGE. Finansminister Anders Borg lät meddela en fördubbling av insättningsgarantin från 250 000 kr till 500 000 kr. Riksbanken meddelade även ny nödlikviditet till bankerna.
  • GREKLAND. Regeringen meddelade att individuella bankkonton kommer att backas upp.
  • DANMARK. Regeringen garanterar alla insättningar i landet obegränsat, som del i att skapa en likvideringsfond på 35 mdr danska kronor.
  • ISLAND. Premiärminister Geir Haarde förklarade landets välfärd före alla andra intressen i ett kristal till nationen på måndagskvällen. Då den fysiska orimligheten för ett så litet land att rädda spekulanterna är uppenbar är även frågan om den moraliska orimligheten på den internationella dagordningen.


Franklin D. Roosevelt och Islands statsminister Geir H. Haarde