EU:s Babels torn kollapsar

De senaste dagarnas utveckling pekar på att EU:s överstatliga regeringssystem nu faller sönder. Det franska förslaget på en räddningsplan på 300 miljarder euro visade sig vara dödfött. Tyskarna har avslagit det och de kommer att fortsätta att avvisa alla de planer de tror kommer att gå i borgen för alla andra. Den Europeiska Centralbanken (ECB), som inte kan göra något åt finanskollapsen, uppmanar nu enskilda EU-länder att genomföra nationella räddningsprogram.

Det är dock just sådana nationella interventioner, såsom Irlands plan, som har katalyserat den oundvikliga dynamik som signalerar att EU-systemet är slut. Ett exempel är det som Irland gjorde, vilket sedan följdes av Grekland. Irländarna tillämpade en räddningsplan som garanterar de sex största bankernas åtaganden, inklusive insättingar. Detta är naturligtvis ingen lösning, eftersom den irländska staten måste trycka pengar för att uppfylla sina garantier, men det som är väsentligt är det faktum att detta kollapsar EU:s system med överstatlig politik.

En insatt källa kommenterade utvecklingen i Irland med orden: "ett system har kollapsat". City of London står på två pelare: Holland och Irland. Holländarna har sina problem, med ABN osv. Irländarna gick sin egen väg och sade: "Vi garanterar allt med staten." De spelade med sin relativt låga statsskuld. Konsekvensen blev ett enormt utflöde av kapital från Storbritannien.

Höjdpunkterna av den kollaps av Babels torn som nu utspelar sig:

1. Den irländska regeringen skilde sig från det brittiska systemet.

2. Den grekiska regeringen imiterade irländarnas beslut om insättningsgaranti.

3. Den tyska regeringen sade nej till förslaget om ett krispaket på 300 miljarder euro.

4. En sakkunnig rådgivare till Nicolas Sarkozy meddelade att Maastricht-kriterierna "inte är en prioritet".

Läs mer i Helga Zepp-LaRouches artikel "Inte tid" för EU-kommissionen: Nu behövs suveräna regeringar.

Den som vill ha ännu mer bakgrund bör läsa artikeln Vad är fel med EMU? "Stabilitetspakten" är en självmordspakt av EAP:s Kjell Lundqvist, skriven i augusti 2003.