Helga Zepp-LaRouche visar att hon hela tiden hade rätt om EU och finanskrisen

"I min artikel från 16 januari i år med överskriften 'Slutet på den fria marknadsekonomin: Stifta lagar till att rädda allmänna välfärden' hänvisade jag till, att hela EU-byråkratins uppbyggnad, från Maastrichtfördraget till europeiska valutaunionen och ECB, uppvisar ett gravt konstruktionsfel, som under förhållanden av stress skulle komma att sätta hela den överstatliga formationen ur kraft och åter sätta nationella intressen på dagordningen.

Just detta har nu hänt." Läs Helga Zepp-LaRouches uttalande...