Se upp för 'falska' Bretton Woods

Med den titeln offentliggjorde den kände italienske journalisten Maurizio Blondet en artikel i sin nättidning, i vilken han presenterar, varför bara det Nya Bretton Woods, som Lyndon LaRouche föreslår och som lutar sig mot Franklin D Roosevelt, kan lösa världens finanskris.

"Nu, när bankerna håller sig ovanför vattenytan med miljardbidrag i offentliga pengar, förklarar bankirer sig plötsligt beredda, att acceptera statliga regleringar. Det nya Bretton Woods som helt nyligen propagerats av Sarkozy? Många verkar hålla med, misstänksamt många".

Han citerar sedan olika representanter för finansoligarkin, som Barclays' affärschef Bob Diamond, megaspekulanten George Soros och Jeffrey Garten, medlem i New Yorks Council on Foreign Relations, som krävde en ny global valutamyndighet i en artikel i Financial Times den 25 sept. Blondet förklarar, att en sådan Global Monetary Authority skulle utgöra en ny världscentralbank, som skulle stå över alla statliga regleringar och styras av angloamerikanska finansintressen. Faran är, att detta ses som en lösning och betecknas som ett "Nytt Bretton Woods". Tricket skulle dessvärre kunna fungera, då en vitt spridd kulturell tomhet härskar och medborgarna glömt bort, hur ansvarig statlig politik ser ut.

"Vi bör åtminstone komma ihåg, att det gamla Bretton Woods var en finansordning som kommits överens om genom suveräna och oavhängiga stater, vilkas mål var den ekonomisk-sociala utvecklingen och inte hedgefondernas frihet ... Inom ramen för detta gläds jag över att kunna rapportera om lagförslaget från [italienske] senator Oskar Peterlini, som föreslår avgörande hörnstenar för diskussionen om ett Nytt Bretton Woods, vilka uppenbart stöter på internationellt medhåll. Peterlinis lagförslag, som nu skrivits under av 19 senatorer, är uttalat inspirerat av Lyndon LaRouches idéer."

För övrigt leder Peterlini de avgörande aspekterna av ett Nytt Bretton Woods, försåvitt Peterlini tagit dem från Lyndon LaRouche: Konkursförfarande av världsfinanssystemet, brandvägg, kreditsystem i två skikt, paritetspriser och byggande av stora infrastrukturprojekt.

[Det strängt reglerade efterkrigsvalutasystemet som var grundat på fasta växelkurser och guldreserver beslutades 1944 in Bretton Woods, New Hampshire (USA) av 44 länder. Därav namnet Bretton Woods-systemet.]