HBPA och "Glass-Steagall-lagen" för att omorganisera amerikanska banksystemet

Följande bidrag bygger delvis på en kommentar av den amerikanske ekonomen John Hoefle, om principerna hur i USA det "giftiga avfallet" kan skiljas från normala bankfunktioner, i och med att "Glass-Steagall-lagen" från 1933 åter träder i kraft.

Med kollapsen av USA:s största sparbank, Washington Mutual, har den 13:e banken gått under i år. Kravet från president Bush och finansminister Henry Paulson på en aldrig skådad räddningsaktion, för att förhindra att banksystemet går under, är i sig en konkursförklaring av systemet. Det här är bara början av den kollaps som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche länge förutsagt. Mellan 1 och 15 oktober kommer USA:s banksystem högst sannolikt gå in i en ny dramatisk fas. Med Bush och Paulsons räddningspaket för de konkursmässiga bankerna hotar en hyperinflationistisk explosion, jämförbar med Weimar-Tyskland, och därmed också dollarns undergång med förödande konsekvenser för världsekonomin.

Den lag till skydd av husägare och banker som Lyndon LaRouche föreslagit i USA är enda möjligheten att förhindra, att finansbubblornas sammanbrott tar med sig realekonomin i avgrunden. Lagen kräver förvisso drastiska åtgärder men är definitivt väsentligt bättre än det fullständiga kaos och förödelse som kommer att härska utan denna reorganisering. Utan den är flera länder hotade till sin existens.

14:e bank var Wachovia som enligt rapporter akut sökt en köpare. Banken togs över av Citigroup.

HBPA-lagförslaget innehåller som aspekt en räddning av sparbankerna och andra offentliga banker, samt de områden av affärsbankerna som tillhandahåller livsnödvändiga funktioner för befolkningen och ekonomin, medan de delar, som blivit ett kasino och bara tjänar spekulativa vadslagningar måste avskiljas. Sedan måste banksystemet omorganiseras efter "Glass-Steagall-lagens" åtgärder, som skapades under Franklin Roosevelt 1933.

Den lagen var en av de viktigaste åtgärderna som beslutats för att reglera banksystemet, då den föreskrev en klar avskillnad mellan affärs- och investmentbanker. Roosevelt ställde bankerna, t ex Morgan, inför valet att antingen vara affärsbank eller investmentbank. Lagen var nödvändig för att förhindra, att banker som spekulerat bort sig, vilket skett på 1920- och i början på 1930-talet, skulle rädda sig på kundernas och allmänhetens bekostnad. De senaste veckorna kunde vi se hur rätt Roosevelt hade med denna åtgärd, även om han aldrig blev förlåten för att ex bankhuset Morgan var tvungen att dela sig i två separata institutioner.

På 1980-talet började bankerna mer och mer att lirka på Glass-Steagall-lagen, tills den slutligen 1999, efter den olagliga fusionen mellan Travelers och Citicorp till Citigroup 1998, upphävdes. Detta ledde, med den massiva ökningen av spekulation, till att skillnaden mellan affärsbank och investmentbank praktiskt taget försvann.

För att rädda affärsbankernas viktiga delar kommer det att bli nödvändigt, som vid operation av en tumör, att åter skilja dessa delar. Wachovia Corp. har bl a derivatkontrakt i storleksordningen 4,4 biljoner dollar i nominellt värde eller 6,63 dollar för varje dollar i tillgångar... Man kunde alltså inte rädda hela banken, även om man hade velat, för att inte tala om holdingbolaget. Det som bör räddas är framför allt sparkontona och de delar som har att göra med den traditionella bankverksamheten. Derivat och andra spekulativa papper skrivs av. Moderorganisationen och dess filialer bör, i ett konkursförfarande genom statliga finansinspektioner, omorganiseras till en ny institution, där affärsbanksdelen fortsätter fungera som nytt självständigt institut och resten bör frysas och senare bearbetas.

Med nämnda åtgärder och en strikt reglering av banksystemet skulle bankerna befrias från spekulationsbördan, fiktivt kapital och andra dumheter, medan hushåll och företag behåller oinskränkt tillgång till sina tillgångar och nödvändiga krediter.

Videoinlägg på LPAC:s webbplats:

LaRouche Video Statement: Restore Glass-Steagall!

Video History of Glass-Steagall Legislation