LaRouche: Det FINNS en plan B!

Räddningsplan för bankirer och spekulanter löser ingenting

Lyndon LaRouche upprepade på lördagen att den plan att rädda finanssystemet med biljoner dollar av skattebetalarnas pengar, som Henry Paulson, Barney Frank, Chris Dodd m.fl. försöker mångla ut, är dömd att misslyckas. "Om räddningsaktionen godkänns, kommer det inte att lösa någonting. Det kommer omedelbart att leda till hyperinflation, som i Weimar-Tyskland, och sänka hela banksystemet. Och, i motsats till Gordon Browns fantasier, kommer det inte heller att rädda det hopplöst bankrutta brittiska banksystemet."

LaRouche betonade: "Det finns emellertid, som många i Washington och på Wall Street vet, en plan B. Plan B är min trestegslösning, som börjar med en reorganisering under ett konkursförfarande, i stället för denna hyperinflationistiska 'räddningsaktion'. Först måste man anta mitt lagförslag för att rädda husägarna och bankerna, Homeowners and Bank Protection Act (HBPA). Denna lösning, som är genomförbar, har funnits tillgänglig sedan september 2007, och var och en som är seriös, och som studerat förslaget, vet att det kommer att fungera. Om kongressen hade haft stake nog att anta mitt HBPA-förslag år 2007, hade denna kris kunnat förhindras, och vi skulle redan varit på väg mot en ny, gångbar internationell finansordning."

"För det andra måste kongressen, i samordning med Federal Reserve, upprätta ett dubbelspårigt kreditsystem. Fed måste omedelbart höja de korta räntorna till 4 procent, för att skicka en tydlig signal att den amerikanska regeringen står bakom en stark dollar. Samtidigt måste kongressen, genom sina konstitutionella befogenheter, ge ut biljontals dollar i krediter till låg ränta till öronmärkta infrastrukturprojekt, i landets avgörande intressen. Vi behöver höghastighetsspår och magnettåg, kärnkraft, vattenledning, nya sjukhus, reparationer av våra broar och vägar. Dessa sorters projekt bör finansieras genom en kapitalbudget, som beslutas av kongressen till 1-2 procents ränta."

LaRouche fortsatte: "Samtidigt måste USA, Ryssland, Kina och Indien ta ledarskap i att sammankalla en konferens för att inrätta ett nytt internationellt finanssystem, baserat på fasta växelkurser, längs de konceptuella riktlinjerna av vad Franklin Roosevelt gjorde 1944 med det ursprungliga Bretton Woods-systemet. Vi kan och måste dra det bankrutta nuvarande internationella finanssystemet genom ett ordnat konkursförfarande, och på global skala dra igång det jag föreslagit med de inhemska kapitalinvesteringarna i storskalig infrastruktur."

LaRouche noterade att framstående italienska parlamentariker uttalat sitt stöd för att sammankalla en sådan Ny Bretton Woods-konferens, och att ryska ledare, bl.a. president Dmitrij Medvedev och premiärminister Vladimir Putin, uttalat ett liknande stöd, särskilt om USA tar initativet till det.

"Så ingen kan i god tro ärligt hävda att de nuvarande räddningsaktionerna på Paulson, Frank och Dodds bord är det enda alternativet", avslutade LaRouche. "Det är inte det enda alternativet. Det är alternativet för en Mörk Tid för civilisationen. Min plan B är tillgänglig, är genomförbar, och nu kan man, och måste man, gå till handling med den. Den här veckan."