Paulsonpaketet: Amerikanska skattebetalare ska betala brittiska bankers felspekulationer

Times rapporterar, att upp till en fjärdedel av Paulson-paketets 700 miljarder dollar (4 641 mdr kr) kommer att komma brittiska banker tillgodo. Enligt Times kan brittiska banker, vilka sitter på ett berg av "distressed assets" i sina bokföringar, kräva upp till 25% av 700-miljarder-paketet, såvida de får tillgång till amerikanska finansdepartemantets och centralbankens räddningsfond. Detta gäller de största brittiska bankerna. Det handlar på HSBC om 45 mdr; på Barclays 17,4 mdr; Royal Bank of Scotland, 16,2 mdr; HBOS, 13,3 mdr; Lloyds TSB, som nu även är HBOS:s ägare, 3,4 mdr pund. Tillsammans 95.3 mdr pund (ca 1 160 mdr kr), en fjärdedel av Paulsonpaketet.

Därmed bekräftas den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouches varningar, att amerikanska skattebatalare uppenbarligen även ska finansiera utländska bankers och i synnerhet brittiska bankers felspekulationer. Finansminister Paulson har tillstått, att utländska köpare av amerikanska bolånesäkrade värdepapper och annat skräp kommer att ingå i den planerade räddningsaktionen. LaRouche om detta: "Det har ännu aldrig i historien förekommit, att skattemedel används för att betala ut utländska placerares värdelösa papper". Det är "olagligt och mot konstitutionen", att rädda europeiska finanskretsar och i synnerhet familjen Bushs brittiska vänner på det här viset. LaRouche påpekade, att George H W Bush, nuvarande presidentens far, dubbats till riddare av drottningen och sett detta som en stor ära.

Alla folkvalda som gett sig in på detta kommer att ångra sig, för amerikanska folket kommer inte att tolerera detta. Folks värsta mardrömmar har plötsligt besannats - att de rika räddas och de fattiga offras. Folk är redan i uppror och inte i organiserad form, utan "instinktivt".