"Europeiska banker behöver Paulsons plan mer än USA"

City of Londons språkrör Ambrose Evans-Pritchard skriver i torsdagens Daily Telegraph att det europeiska banksystemet behöver Henry Paulsons räddningsplan mer än USA. Efter att ha beskrivit hur EU tillkännagivit att man ännu inte har någon plan för ett "paulsonskt" räddningspaket, citerar han Joaquin Almunia, EU:s kommissionär med ansvar för ekonomiska frågor, som hävdar att "situationen vi står inför här i Europa" är mindre akut och att medlemsländerna just nu anser att en sådan plan som i USA inte är nödvändig.

Evans-Pritchard säger dock att européerna är precis lika desperata som Wall Street. Han citerar Daniel Gross, chef för Centre for European Policy Studies i Bryssel, som berättat för Pritchard att "långivarna i eurozonen är starkt utsatta för konsekvenserna av den amerikanska kreditkrisen". Han fortsätter: "Det har kommit fram att den franska finansministern Christine Lagarde var en av dem som förra veckan bönade till USA:s finansminister Hank Paulson att lösa ut AIG, som hade försäkrat mer än 300 miljarder dollar i kreditderivat till europeiska företag."

Ambrose Evans-Pritchard skriver: "Gross sade att Deutsche Bank har ett leverage på 50 och skuldförbindelser på 2000 miljarder dollar, vilket motsvarar 80 procent av Tysklands BNP. Fortis Banks förpliktelser uppgår till 300 procent av Belgiens BNP. Dessa ställer de amerikanska bankernas börda på USA:s statsbudget i skuggan. Han sade att EU-länderna inte har medlen för att rädda dessa banker. En räddning måste då komma från den Europeiska Centralbanken, som dock under Maastrichtfördraget inte tillåts utföra några räddningsaktioner."

Pritchard går sedan igenom listan med katastrofala situationer i de olika länderna, och påpekar att onsdagens "swap"-affär på 30 miljarder dollar mellan riksbankerna i Sverige, Danmark, Norge och Australien allihop syftade till att avvärja katastrofer i dessa länder, särskilt i Darnmark, där den jättelika fastighetsbubblan spruckit och redan tagit två stora danska banker med sig i fallet. Vad gäller Sverige, kan vi förvänta oss en snar kollaps av våra investeringar i Baltikum-bubblan, som nu snabbt håller på att tappa luften.