Ny film från LPAC visar varför EU är en dålig idé: "1989 års förlorade chans"

Precis när det blivit uppenbart för alla utom de totala idioterna att världssystemet nu bryter samman, såsom Sovjetunionen gjorde för två decennier sedan, och lagom till att Sverige ska påbörja sin ratificering av det redan politiskt döda Lissabonfördraget, publicerar den amerikanska politiska aktionskommittén LPAC en film om "1989 års förlorade chans - murens fall".

Det rör sig om en verklig tragedi i klassisk bemärkelse, om hur IMF, Världsbanken och den för ändamålet skapade Europeiska unionen, tillsammans med den så kallade globaliseringens övriga institutioner förstörde varje möjlighet till utveckling under de senaste två årtioendena, och hur all opposition mot nationernas fördärv och undergång (globaliseringen betyder ju just det) krossats med alla tillgängliga medel.

Publiceringen syftar till att se till att inte hela civilisationen går under. Lite tillspetsat kan man säga att Sovjetunionen skrev på sin egen dödsdom när generalsekreterare Andropov sa nej till president Reagans erbjudande om att gemensamt implementera Lyndon LaRouches förslag, som kallades SDI (Stratigic Defense Initative - det strategiska försvarsalternativet) av Reagan och Star Wars (Stjärnornas krig) av pressen.

Om världen i dag "gör en Andropov", så går den under. Lyssna på Lyndon LaRouche och använd hans föreslagna lösning, eller dö, blir i så fall kontentan av det hela.

Se filmen här (på engelska)