Italien skall lansera "Nytt Bretton Woods" inom G8

Italiens finansminister Giulio Tremonti tror inte att finanssystemet kommer att kunna räddas med någon av de åtgärder som hittills satts in.

Analysen av problemet är fel, och då blir också åtgärderna fel. Resultatet är att krisen bara förvärras.

– Alan Greenspan sågs som mästaren. Nu borde vi fråga oss om det inte är han som, näst efter bin-Ladin, har gjort Amerika störst skada, sa Tremonti i en intervju i Corriere della Sera den 18 september.

Det är hela systemet som är "sjukt", inte bara enstaka banker, har Tremonti poängterat många gånger, bl.a. vid ett framträdande inför det italienska parlamentets finansutskott den 17 september. Där upprepade han sitt löfte att Italien, när man tar över ordförandeskapet för G8-länderna i januari 2009, kommer att föreslå "en ny Bretton Woods-konferens" för att se över hela det finansiella regelverket.

Om krisen ska kunna övervinnas måste förtroendet återskapas, och förtroendet kan bara återskapas med nya regleringar som, i stället för att gynna spekulation och anarki, syftar till att skapa ett "mer moraliskt ekonomiskt klimat". De nya regleringarna måste gå hand i hand med en "återgång till det offentliga", d.v.s. stora offentliga investeringar, eller i alla fall en offentlig styrning av stora projekt, framhöll den italienske finansministern. Den tanken får allt starkare stöd i Europa, sa Tremonti och hänvisade till sin diskussion med EU:s finansministrar i Nice den 12-13 september.

– När moralen väl har återinförts kommer tillverkningsindustrin tillbaka, arbetsmoralen kommer tillbaka; och det är mer arbetsmoral i en industriprodukt än i en finansiell produkt. Finanspolitiken ska vara ett medel och inte ett mål. Tanken är att värde skapas inte genom skulder utan genom arbete.

Giulio Tremonti förutsåg den världsekonomiska krisen och lanserar LaRouches förslag om ett Nytt Bretton Woods i sin bok "La paura e la speranza" (Rädsla och hopp) som kom ut förra året.