Glaziev: Derivatbubblan skiljer krisen från 1930-talet

I en intervju med radiokanalen Ekho Moskvy den 16 september bestred den ryske ekonomen Sergej Glaziev den jämförelse som Barack Obama gjort mellan den nuvarande krisen och 1930-talets stora depression. Glaziev sade att situationen idag är "väsentligen annorlunda", och värre, särskilt på grund av att ekonomins s.k. "strukturkris" är följden av "kollapsen av den finanspyramid som USA byggt upp genom att ohämmat trycka dollar". De stora mängderna av alla sorts derivat "har drivit denna pyramid till gigantiska proportioner", sade Glaziev.

Glaziev förtydligade sin uppfattning att "krisen kommer att intensifieras, och sluta med den ofrånkomliga desintegrationen av det nuvarande globala finanssystemet". Han förväntar sig en kaotisk fragmentation, såvida inte "världens finanssamfund, genom G8-gruppen, omedelbart föreslår en ny finansarkitektur för världen, som inte skulle vara baserad på de amerikanska tryckpressarna, utan på en balanserad penningpolitik från världens ledande nation." I Glazievs version skulle dollarn ha en roll, liksom Kinas yuan, och -- "om vi inte sover oss igenom allting" -- även den ryska rubeln.

I sin uppsats den 14 augusti om den pågående finanskrisen, skrev Glaziev att det inte skulle ha utvecklats på detta sätt om ledande myndigheter hade lyssnat på de utfrågningar han höll i den ryska statsduman i juni 2001. Den ledande expert som Glaziev bjöd in till dessa utfrågningar var ingen mindre än den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche. (Se EIR, den 6 juli och 20 juli 2001.)


Glaziev och LaRouche i Berlin 2005