Dags för Ny Rättvis Ekonomisk Världsordning

Seminariet "Nu är det Dags för Ny Rättvis Ekonomisk Världsordning" hölls den 11 september i Köpenhamn av Executive Intelligence Review och danska Schillerinstitutet för diplomater och EIR-prenumeranter. Tidpunkten kunde inte varit lämpligare med tanke på krisen och möjligheten för alla länder att tala klarspråk på FN:s Generalförsamling den 26 september, som Helga Zepp-LaRouche manar till i sin Resolution om den världsomfattande krisen.

Den ekonomiska och strategiska krisen gör det nödvändigt att kräva en Ny Rättvis Ekonomisk Världsordning presis som Den alliansfria rörelsen, majoriteten av världens länder, gjorde i Colombo, Sri Lanka, 1976 och Mexicos president José Lopez Portillo gjorde i FN:s Generalförsamling 1982. Tom Gillesbergs och Michelle Rasmussens presentationer, powerpointbilder och videoavsnitt kan ses på

http://www.schillerinstitut.dk/eirseminar110908.htm

Kontakta EIR och Schillerinstitutet för mer information: 08-983010 eller 0045-35430033.