Fannie Mae och Freddie Macs skuld är statsskuld

Amerikanska kongressens budgetkontor CBO:s ordförande Peter Orszag bekräftade på tisdagen, att bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Macs skulder, sedan söndagens övertagande, nu är del av USA:s statsskuld. Om hela Fannie och Freddies skuld på 5,2 biljoner dollar (ca 35 biljoner SEK) räknas, ökade statsskulden med hälften i söndags, från strax under 10 biljoner till strax under 15 biljoner dollar (ca 100 biljoner SEK). Det här är dock bara början, då finansminister Paulson också garanterat de bolånebaserade värdepapper som Fannie och Freddie kommer att ge ut i framtiden! Bokföringstricks kommer emellertid att användas för att få ned siffran 5,2 biljoner.

CBO meddelade även, att USA:s budgetunderskott för det budgetår som slutar denna månad kommer att var 407 miljarder dollar (ca 2,75 biljoner SEK), en ökning med 246 miljarder dollar från förra årets 161 miljarder, motsvarande 153 procent! Här är ej inräknat 80 miljarder i utgifter för krigen i Irak och Afghanistan och räknades ut innan Fannie och Freddie togs över.

Lyndon LaRouche har författat en poetisk kommentar till det som kvartetten George Bush, Henry Paulson, Chris Dodd och Barney Frank håller på med: "Bush är ingen fallskärm!"