Brittiske miljöministern: Klimatkampanjen är hysterisk pseudo-religion

Till och med Storbritanniens miljöminister har lyckats klura ut att Al Gores "antropogena globala uppvärmning" är en svindel.

Miljöminister Sammy Wilsons kommentar om miljödårarna har nyligen citerats av bl.a. BBC enligt följande:

"Deras ilska har i synnerhet riktats mot mig eftersom jag vägrar att blint acceptera den nya pseudo-religionen att vi dramatiskt måste förändra vår ekonomi för att stoppa klimatförändringarna. Den taktik som 'det gröna gänget' använder är att beteckna den som vågar säga emot deras syn på klimatförändringarna som någon sorts dårfink som förnekar vetenskapliga fakta."

På tal om vetenskapliga fakta kontra pseudo-religiösa kulter: Om man vill skaffa sig ett vetenskapligt -- icke vidskepligt -- synsätt när det gäller 1) universum i allmänhet och 2) klimatfrågan i synnerhet, så rekommenderar vi följande:

1) LaRouches ungdomsrörelses webbplats där man kan arbeta sig igenom Johannes Keplers upptäckt av gravitation. www.wlym.com

2) Elias Dottemars artikel "Var är den uppriktiga klimatdebatten?" från LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s senaste masspamflett Stockholm-Köpenhamn 75 minuter.