Stockholm-Berlin snart på 140 minuter!

Efter att Tysklands och Danmarks transportministrar på onsdagen skrivit under avtalet om att bygga en bro över Fehmarn Bält mellan danska Lolland och tyska Fehmarn, har ytterligare en länk lagts till i Den Eurasiska Landbron -- det globala nätverk av infrastruktur- och utvecklingskorridorer som föreslagits av Lyndon LaRouche och som syftar till att utrota fattigdomen i världen och en gång för alla begrava det brittiska imperiets krigiska geopolitik.

Efter 15 års kamp om vem som ska betala, och mer än ett år efter att avtalet utarbetats, skrevs avtalet slutligen på av Tysklands transportminister Wolfgang Tiefensee och hans danska kollega Carina Christensen. Man kommer nu att börja bygga den 18 km långa bro som ska stå färdig 2018, ungefärligen mellan de platser där färjelinjen Rödby-Puttgarten idag går. Det beräknas att bygget kommer att kosta motsvarande 40 miljarder svenska kronor.

Bron kommer att snabba upp järnvägstrafiken och minska körtiden mellan Hamburg och Köpenhamn från fyra till tre timmar. Den kommer avsevärt att förbättra handelsförbindelserna mellan Skandinavien och det europeiska fastlandet i och med att den kompletterar den 17 km långa Öresundsbron, som sedan år 2000 utgjort en fast förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn.

Men inte nog med det: Om man bygger magnettåg från Stockholm ner till Centraleuropa (som LaRoucherörelsen i Sverige - EAP föreslår, se kampanjtidning), så förkortas restiden mellan Stockholm och Berlin till endast 140 minuter. Med magnetsvävartåg, i hastigheter upp till 550 km i timmen, blir restiden från Stockholm till Köpenhamn endast 75 minuter. Med den nya bron över Fehmarn Bält skulle det med magnettåg ta ytterligare 40 minuter från Köpenhamn till Hamburg och 65 minuter till Berlin. Sverige och Norge skulle få närmare till kontinenten än Danmark har i dag.

Det var det danska Schillerinstitutet som genom en stor mobilisering drog igång diskussionen om magnettåg och nya broar i Danmark. En serie pamfletter, där broar och magnettåg allt som oftast prydde omslaget, delades ut i hundratusentals exemplar, och institutets medlemmar blev inbjudna att tala inför Folketinget om hur man kan lösa finanskrisen. Valplakat med texten "Efter finanskrisen: Magnettåg över Kattegatt" drog till sig stort intresse.

Kina har beslutat sig för att bygga ut det revolutionära magnettåget i Shanghai med ytterligare en 200 km lång sträcka. När är det dags för Sverige och övriga Europa att ta steget in på 2000-talet?


Ur danska Schillerinstitutets kampanjtidning nr. 2, vintern 2006-2007

Relaterade artiklar:

Masspamflett: Stockholm-Köpenhamn 75 minuter!

Bygg magnettåg!

Det danska genombrottet

SJ stödjer byggandet av en snabbförbindelse till Danmark och Tyskland