Franska socialistpartiets ordförande kräver ett Nytt Bretton Woods

François Hollande, ordförande för det franska socialistpartiet, vill ha en "ny Bretton Woods-konferens" för att ta itu med den systemiska kollapsen av finanssystemet.

"Vi måste förstå den fulla dimensionen av denna kris", sade Hollande i sitt avslutningstal på socialisternas årliga sommarakademi i La Rochelle i helgen. "Vi får inte underskatta denna kris, som högern har gjort under det senaste året, bara för att den bekräftar hur deras politik misslyckats", insisterade han efter att ha beskrivit dess olika aspekter: Han sade att krisen startade som en finanskris som föddes med subprime-krisen, men som sedan kontaminerade hela systemet, gick över i en monetär kris och nu är en ekonomisk kris eftersom den har förorsakat en ekonomisk recession.

Hollande utvecklade sitt resonemang om mat- och fastighetskrisen. "Det är en allmän kris", betonade han, "en global kris för den globaliserade kapitalismen som slår hårt med alla dess dimensioner. Det kaos som vi genomlever är konsekvensen av politiska val: avregleringen av marknader, 'finansialiseringen' av ekonomin, upplösandet av statliga myndigheter, privatisering, konkurrens mellan offentliga sektorer."

Han sade att tiden är inne för att börja reglera och lagstifta, och skisserade en rad nödvändiga åtgärder; bl.a. organiserandet av en internationell konferens för att avhandla finansiella och monetära frågor, som skulle kunna röra sig mot genomförandet av ett "nytt Bretton Woods", syftande till att "koordinera penningpolitik och reglera finanssystemet" för att ta itu med en "allmän, global kris, som slår mot alla kontinenter".

En annan viktig åtgärd som Hollande pekade på är stöd till jordbruksproduktion i utvecklingsländerna och att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP i rätt riktning.

Den som följt den internationella LaRoucherörelsen vet att idén om ett Nytt Bretton Woods kommer från Lyndon LaRouche. LaRouches medarbetare Jacques Cheminade, ordförande för EAP:s franska systerparti Solidarité et Progrès, har fört upp frågan på dagordningen i Frankrike.

Ett sådant nytt internationellt system måste framför allt fokuseras på statlig finansiering av stora projekt, t.ex. Den Eurasiska Landbron, och därmed skapa miljardtals nya produktiva arbetsplatser.

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche har författat ett upprop för ett Nytt Bretton Woods, som ska presenteras inför FN:s generalförsamling den 26 september 2008. Just nu pågår en internationell namninsamling, som du kan skriva under här.