Irlands revolt mot Lissabonfördraget fortsätter

Sedan Irland röstade nej till EU:s Lissabonfördrag i juni har den franske presidenten Nicolas Sarkozy, nu representerande EU:s ordförandeland, helt oförblommerat tryckt på för att Irland skall rösta en gång till, och det före nästa års val till Europaparlamentet i juni 2009, så att detta kan hållas enligt det nya fördragets regler.

Nu tvingas även Lissabonfördragets anhängare konstatera att den planen definitivt har spruckit.

Vad som hände, enligt Londons Financial Times den 27 aug., var att den irländske ministern för europeiska frågor Dick Roche utlöste en proteststorm när han som förste irländske minister offentligt uttalade sig för en ny folkomröstning. Hans ordval var bl.a. att det är "det lämpliga svaret" för denna fråga.

Detta utlöste ett rättmätigt uppror från de Gröna, den Fianna Fail-ledda koalitionen och de största oppositionspartierna -- det konservativa Fine Gael och Labour.

Privat säger därför även irländska regeringstjänstemän och diplomater nu att om det överhuvudtaget blir någon folkomröstning så kommer den tidigast att ske i slutet av 2009.