Evans-Pritchard: "Det är som 1931..."

Det brittiska imperiets språkrör Ambrose Evans-Pritchard på tidningen Daily Telegraph skrev häromdagen att "den globala ekonomin befinner sig vid punkten för maximal fara". Evans-Pritchard inledde med att säga att "det känns som sommaren 1931" och fortsatte med att tala om katastroferna för de amerikanska bolåneinstituten Freddie Mac och Fanne Mae, och sade att ingen har svaren på krisen. Han varnade sedan för att en alltför snabb tvärvändning av kreditpolitiken skulle leda till skulddeflation på en sådan skala att det, om det görs abrupt, skulle "hota demokratin".

Lyndon LaRouche kommenterade i sin webcast den 22 juli: "Du har till exempel den här talesmannen för Daily Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, som i helgen sade att 'nu är vi där, min vän, detta är slutet'. Han har rätt -- han har fel i det sätt han tolkar det på, men han har rätt. Detta är slutet."

LaRouche, som i direktsändning via internet från Washington talade inför en internationell publik, inledde sitt tal med orden:

"Den första saken att slå fast är att det nuvarande internationella monetära-finansiella systemet kommer att dö och aldrig återhämta sig. Systemet är slut. Den enda möjligheten som nu existerar är att skapa ett ersättningssystem, baserat på grundningsprinciperna för det amerikanska ekonomiska systemet, med skapandet av den faktiska konstitutionella regeringen, som den definierats under, särskilt, Alexander Hamilton. Och om du inte förstår och håller med Alexander Hamilton, så är det som att säga: 'det finns ingen framtid för dig'."

Webcasten kan ses i sin helhet på LaRouche PAC:s hemsida

Läs även LaRouches insiktsfulla artikel om Ambrose Evans-Pritchard och tragedins princip