USA:s flygbolag attackerar spekulanterna

Den 10 juli lanserade en koalition av amerikanska flygbolag ett upprop kallat SOS Now (Stoppa OljeSpekulationen Nu!). Man påpekade att av alla kända oljeterminskontrakt köps numera 66 procent av spekulanter, mot 21 procent för tjugo år sedan. Ett fat olja kan köpas och säljas mer än tjugo gånger innan det når konsumenten, och för varje köp stiger priset. De onödiga spekulationskostnaderna uppskattas av vissa till mellan 30 och 60 dollar per fat. Flygbolagen efterlyser åtgärder för att stävja otillbörlig manipulation av marknaden, i stil med de regleringar som Franklin D. Roosevelt införde för mer än 70 år sedan.

Demokraternas gruppledare i kongressen Nancy Pelosi har styrt över all diskussion om oljepriserna till jordbruksutskottet där hennes förtrogne Colin Peterson är ordförande och har stoppat alla lagförslag riktade mot spekulanterna. Lyndon LaRouche har krävt att Pelosi omedelbart skall avgå eftersom hon gjort sig till verktyg för just de spekulanter som flygbolagen riktar sig emot. Pelosis agerande är vad George Soros, och även den fascistiske bankiren Felix Rohatyn, har betalat för med sina bidrag till det demokratiska partiet. Finansbolagen har bildat en hemlig kriskommitté med säte hos Morgan Stanley för att i kongressen stoppa alla lagförslag mot spekulationen.