Svenskt näringsliv och LO kräver kärnkraft

Regeringens passivitet inför oljeprisstegringarna utmanades kraftfullt av Svenskt näringsliv, LO och Pappersindustriarbetareförbundet i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet den 8 juli. Utmaningen gjordes med utgångspunkt från ytterligare en industribransch som regeringen försummar eller rentav motarbetar.

”Med den övertro som i dag präglar politiken för biobränslen i Sverige får vi inte bara dyrare energi till både konsumenter och företag, vi får också en ödesdiger prispress uppåt på skogsindustrins råvara. Den svenska energipolitiken pressar skogsindustrins konkurrenskraft från två håll: dyrare energi, och dyrare råvaror. Det är inte hållbart. Vi har i dag i allt högre utsträckning en situation där vedråvara bränns upp i stället för att förädlas till ett mångfalt större samhällsekonomiskt värde”, slår man fast och kräver att ”kärnkraften måste vara ett av alternativen i en framtida svensk energipolitik”.

Var det inte detta du kunde läsa om i detta nyhetsbrev i höstas? Då handlade det om vad regeringen borde göra för att förhindra nedläggningen av Norrsundets massafabrik, stoppa fliseldningen av värdefull vedråvara och satsa på kärnkraft.

Vad man inte nämner i debattartikeln är att kärnkraften kan användas till så mycket mer än energi. Högtemperaturreaktorer kan ta fram 1000-gradig processvärme till pappersindustrin och därmed förädla lågvärdiga råvaror som torv, sopor, rötslam, skiffer m.m. till fullvärdig råvara, samt användas för att på ett billigt sätt ta fram vätgas, metan eller metanol för att helt ersätta bensin, olja och etanol som bränsle för fordon.

Med den internationella svängningen till förmån för kärnkraft i ryggen finns det all anledning att driva på denna industrifackliga allians, så att regeringen snabbt börjar försvara industri och människor mot bankernas förödande spekulation i olja, råvaror och livsmedel.