Italiens förslag att stoppa oljerallyt

I två timmar fick finansminister Anders Borg och hans kollegor i EU lyssna på den italienske finansministern Giulio Tremonti när han lade ut texten om sitt förslag för att få ner mat- och energipriserna på EU:s finansministermöte den 8 juli. Tremonti krävde att EU-kommissionen ingriper mot den spekulation som drivit upp priserna. Enligt Europafördragets portalparagraf, Artikel 1, skall marknaden främja medborgarnas välfärd, tvärtemot det som sker på livsmedels- och oljemarknaden i dag. Därför kan man använda de redan existerande reglerna mot karteller, som med överpriser utnyttjar sitt dominerande inflytande för att skinna konsumenterna. Tremonti föreslog att spekulationen bestraffas (i praktiken stoppas) genom att marginalkraven för mat- och oljeoptioner ökas från nuvarande 5 procent till mycket högre nivåer som t.ex. 50 procent. (Det kan göras enligt Europafördragets artiklar nr 81, 82 och 208.)

Finansministrarna skulle alltså kunna sätta dit rånarna vid bensinpumparna och i mataffärerna. De skulle kunna skydda konsumenterna från utpressningen, men de avstyrde som väntat förslaget genom att ge kommissionen i uppdrag att till nästa Ekofinmöte den 15 september undersöka om det finns tillräckligt med bevis för att spekulationsaktiviteter har drivit upp mat- och råvarupriser.

I en debatt hemma i Italien med riksbankschefen och Britannicamannen Mario Draghi på ett stort bankmöte, förklarade Tremonti sitt förslag med att ”det självfallet finns obalanser mellan tillgång och efterfrågan, men det räcker inte för att förklara prishöjningarna. Mitt förslag att öka reservkraven för oljederivatkontrakt har framlagts med tanke på att marknaden har fått en anstormning av aktörer. Det finns många fler derivatkontrakt än oljefat. Gensvaret från teknokraterna har varit svagt, men i USA:s kongress finns det två lagförslag i denna fråga.” Tremonti avrådde de närvarande bankirerna från att ”rida på den pågående spekulationen” och än värre ”sälja råvaruvärdepapper till sina kunder”.

Under juni månad lades flera motioner mot oljespekulationen fram i den amerikanska kongressen. De har varit inriktade på att stänga ”Londonkryphålet”, så att banker och hedgefonder, som inte är egentliga oljedistributörer, kan hindras från att handla med olja med liknande åtgärder som den italienske finansministern föreslagit.