”Nya Bretton Woods-året 2009”

2009 kommer Italien att ta över ordförandeskapet för G8-länderna och det kan bli en plattform för att ”göra ett utspel som syftar till en ny Bretton Woods-konferens”, sa Italiens finansminister Giulio Tremonti i en intervju för Corriere della Sera den 13 juli. Tremonti är sedan länge en känd förespråkare för en sådan ny Bretton Woods-konferens, och motståndare till den finansiella spekulationen, som han har kallat ”detta århundradets gissel”.

”Krisens orsaker är globala, men dess verkningar är lokala. Därför måste lösningen vara både global och lokal”, sa Tremonti. Han sa att Italien har verkat inom både G8 och EU för att öka förståelsen för den globala krisens orsaker.

Om finansspekulationen, som tog fart på 1990-talet, sa Tremonti:

”En cirkus kom till stan, bestående av illuminati och orkesterdirigenter, ideologiska politiker eller ytliga politiker utan ideal, centralbankirer och investmentbankirer. Globaliseringen var den västerländska elitens påfund, men det är de fattigare människorna i väst och på andra håll som får betala kalaset. Det vi nu ser uppföras är en skräckcirkus med fyra arenor: finanskrisen, energikrisen, matkrisen och den perfekta storm som kan bli följden av ett nytt krig i Mellanöstern.”