Greenspans bubbla kollapsar

Den allt värre krisen för de statsstödda amerikanska bolåneinstituten Fannie Mae och Freddie Mac "signalerar Greenspan-bubblans slutliga kollaps", sade ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche igår. "Detta är inte en kris för dessa två institutioner", betonade LaRouche. "Det är en koncentrerad kollaps av den hela globaliserade skuldbubbla som Greenspan skapat -- som falskeligen kallats den amerikanska subprimebubblan -- som faller dessa två institutioner. Och detta indikerar att nästa fas är en fullständig explosion av hela finanssystemet."

Fannie Maes och Freddie Macs gigantiska operation med att bunta ihop bolån och använda dem som värdepapper, vilket genom en hävstångseffekt fyrat upp skulderna till fantastiska nivåer, är inte resultatet av Fannie Maes sekondära bolånefunktion så som den definierats av Franklin Roosevelts New Deal. LaRouche vidhöll att detta i själva verket är den direkta konsekvensen av den f.d. Federal Reserve-chefen Alan Greenspans användning av dessa institutioner i skapandet av gigantiska fastighetsbaserade bubblor från och med 1990-talet.

"Greenspan skapade detta monster", sade LaRouche. "Detta Greenspan-monster är problemet idag. Greenspans skuldbubblemonster, och EU:s Maastrichtfördrag som tvingades igenom av Margaret Thatchers brittiska regering på 1990-talet, är nycklarna till det nuvarande, allt värre fysisk-ekonomiska sammanbrottet i såväl Europa som i USA. Nästa fas är en total explosion av bankerna, hela finanssystemet."

Fannie Mae och Freddie Mac har denna vecka allmänt beskrivits som "insolventa", konkurshotade och i behov av en stor statlig räddningsaktion i den nära framtiden, till följd av att ha gjort stora förluster i kollapsen av bolånebubblan. Deras aktievärden har drivits ned till den lägsta nivån på 15 år, och deras lånekonstnader har drivits upp till mer än 2% högre än för statliga värdepapper, något som saknar motstycke. Dessa två institutioner hanterar mer än 80% av den amerikanska bolånemarknad där alla andra finansinstitutioner antingen gått i konkurs eller flytt marknaden.

"Den politik som jag föreslagit måste nu genomföras omedelbart för att förhindra en total finanskollaps", sade LaRouche. Han hänvisade till sitt lagförslag Homeowners and Bank Protection Act, ett kreditregleringssystem på två nivåer för den amerikanska ekonomin, och akuta möten mellan de större nationerna för att skapa ett Nytt Bretton Woods, en modifierad återgång till de principer som Franklin Roosevelt etablerade för Bretton Woods-systemet.