Senaste nytt från begravningen av Lissabonfördraget

Socialdemokraterna i Österrike har förändrat sin syn på EU och säger nu öppet att Irlands nej har skapat en helt ny situation och att detta nej exponerat EU-institutionernas fjärmande från medborgarna. Därför säger man att alla framtida EU-beslut måste presenteras för alla EU-medborgare, något som implicit betyder folkomröstningar i alla medlemsländer. Eftersom denna ståndpunkt även stödjs av Östterrikes kansler Alfred Gusenbauer (socialdemokrat) uppstår det nu stora problem för den koalitionsregering han sitter i tillsammans med de konservativa, som fortfarande uppvisar en hundraprocentig lojalitet för den motsatta ståndpunkten angående folkomröstningar. Man kan inte utesluta att den österrikiska regeringen snart kan komma att kollapsa på grund av denna fråga. Gusenbauer ersattes som partiordförande genom en intern kupp i partiet för endast två veckor sedan, så att han nu, som kansler utan ett parti som backar upp honom, antingen tvingas återställa sitt förhållande till partiet (och gå med i lägret som är emot Lissabonfördraget) eller avgå.

Den italienska senatens utrikespolitiska utskott, som leds av Lamberto Dini, avslutade igår sin diskussion om Lissabonfördraget. Dini betonade att man fortfarande väntar på utlåtanden från tre andra utskott: konstitutionsutskottet samt utskotten för budget och finanser.