Polens president ser ingen anledning att skriva på Lissabonfördraget

President Lech Kaczynski sade i Warszawa på måndag kväll att fördraget nu för honom är poänglöst; det är svårt att säga hur det kommer att sluta; men att hävda att det inte finns någon union för att det inte finns något fördrag är inte seriöst. Kaczynski sade att fördraget är blockerat eftersom Irlands nej betyder att principen om enhällighet mellan de 27 medlemsstaterna inte längre tillåter att man går vidare med fördraget. Han poängterade att enhällighetsprincipen här är bindande och att Polen måste skydda de små EU-ländernas rättigheter, eftersom man själv inte är något stort EU-land (och inte vill bli mobbad av de stora länderna). Om principen om enhällighet en gång bryts, upphör den för alltid att existera. Kaczynski menade att Polen är för svagt för att kunna acceptera denna sortens lösning.

Efter Tysklands president Horst Köhlers tillkännagivande om att han inte tänker skriva under Lissabonfördraget förrän den tyska författningsdomstolen har behandlat de överklaganden som lämnats in, är det enligt de flesta medier allmänt accepterat att den tyska domstolen inte kommer att fälla något utslag på flera månaders tid. Fallet lär därmed få vänta på sin upplösning en bit in på nästa år, precis som för den undersökning som görs av författningsdomstolen i Tjeckien.