LaRouche föreslår nödåtgärder för att stoppa totalt finanskaos

Lyndon LaRouche har föreslagit ett antal nödåtgärder som den amerikanska centralbanken Federal Reserve skulle kunna vidta för att förhindra socialt kaos till följd av de kollapser som snart kommer att drabba flera av de ledande amerikanska bankerna och andra finansinstitutioner.

LaRouche presenterade två akuta åtgärder, avsedda som tillfälliga övergångslösningar, för att förebygga kaos.

För det första uppmanar han Federal Reserve att höja räntan till fyra procent för att försäkra att de internationella investerarna låter sina insättningar vara kvar i banksystemet. Just nu är räntenivåerna, som i snitt ligger på två procent, klart under t.o.m. den officiella inflationen, vilket skapar den påtagliga risken för att dessa depositioner tas ut, detta i en tid då ett antal ledande amerikanska affärsbanker hotas av kollaps.

För det andra manar LaRouche Federal Reserve att klarlägga att närhelst en affärsbank skulle bli insolvent, kommer den att tas igenom ett bankruttförfarande för att omorganiseras under Federal Reserves beskydd. Detta är en principiell förändring jämfört med räddningen av Bear Stearns. LaRouche betonade att den skuldmängd som skapats genom s.k. "leverage" i banksystemet aldrig kommer att kunna lösas ut, och att det enda sätt som finns att undvika socialt kaos, vilket skulle bli resultatet av det amerikanska banksystemets totala sönderfall, är för Federal Reserve att övervaka ett ordnat bankruttförfarande och omstrukturering av insolventa affärsbanker.

LaRouche underströk att dessa handlingar i sig inte kommer att lösa problemet med det globala finanssystemets sammanbrott. De som hävdar att sådana höjningar av räntesatsen som LaRouche föreslår skulle utlösa en recession, förstår inte att vi står inför den omedelbara kollapsen av hela det internationella finanssystemet, som existerat sedan Bretton Woods-systemets slut 1971. Dessa temporära åtgärder har just till syfte att avvärja den kaotiska situation som skulle skapas i hela samhället om dessa stora amerikanska banker går under.

LaRouche betonade vidare att den amerikanska regeringen och kongressen omedelbart måste lagstifta om en stor ökning av den kredit som kan ställas till förfogande för nödvändiga infrastrukturprojekt. Han hänvisade till den pågående krisen i den amerikanska Mellanvästern, med översvämningarna i Mississippi-regionen, som det mest omedelbara exemplet på de typer av prioriterade infrastrukturprojekt som måste finansieras genom en kapitalbudget.


Lyndon LaRouche