Tysklands president skriver inte under Lissabonfördraget - Zepp-LaRouche kommenterar

Helga Zepp-LaRouche kommenterar Tysklands president Horst Köhlers beslut att inte skriva under Lissabonfördraget: "Tyskland är, åtminstone för tillfället, fortfarande en rättsstat"

Helga Zepp-LaRouche, grundare av Schillerinstitutet och partiledare för Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (BüSo) i Tyskland, gav idag följande uttalande, som svar på nyheten att Tysklands president Horst Köhler tänker respektera den tyska författningsdomstolens uppmaning att han inte skriver på Lissabonfördraget förrän de har fällt utslag om de överklaganden som lämnats in.

"Detta är en väldigt bra utveckling, eftersom det visar att Tyskland, åtminstone för tillfället, fortfarande är en rättsstat. Jag är övertygad om att domarna i författningsdomstolen kommer att finna många punkter där Lissabonfördraget bryter mot den tyska republikens grundlag. Bland dessa punkter återfinns följande:

1. Suveräniteten, som enligt grundlagen utgår från folket, överförs till en överstatlig byråkrati, som inte är ansvarig inför folket.

2. När fördraget väl är underskrivet, kan den Europeiska unionens byråkrati ändra vad som helst i det, när som helst och hur som helst, utan att rådlägga med staterna.

3. Fördraget representerar en grundläggande förändring av författningen, vars förändring, enligt grundlagen, kräver befolkningens samtycke."

Inget datum är ännu satt för när författningsdomstolen kommer att besluta om Lissabonfördraget, som redan försatts i brygga av irländarna, som röstade nej i sin folkomröstning den 12 juni.