Britter kräver finansiell omstrukturering; LaRouche kallar det "ren fascism"

Med den globala bankkrisen som är mycket värre än vad bankirerna öppet vill medge, pressar nu delar av det brittiska imperiet för en plan för en extrem avreglering av banksystemet, genom att tillåta de jättelika privata aktiefonderna att ta över banker. I ett rundabordssamtal som det berättas om i tidskriften British Prospects juliutgåva hävdar Times of Londons finansskribent Anatole Kaletsky att den del av finanssystemet som klarat sig "relativt oskadd" från krisen är "hedgefondindustrin", allt medan George Soros spekulerar om att "privata aktiefonder kommer att ersätta privata investeringsbanker som den dominerande kraften i ekonomin".

Samma idé togs upp två gånger i torsdagens Wall Street Journal; först i en artikel som rapporterar att Federal Reserve nyligen har haft möte med flera stora företag och överlägger om att ändra/ignorera reglerna emot att tillåta privata aktiefonder att köpa stora andelar i banker som ett sätt att tillgodose bankernas stora behov av kapital. Tidningen har också en debattartikel av två direktörer från Carlyle Group -- en av institutionerna som träffades med Federal Reserve -- som argumenterar att de privata aktiefonderna med sina 400 miljarder dollar i tillgångar kan förse bankerna med nödvändig hjälp, så länge som ett flertal viktiga regleringar avskaffas.

Idén om att banksystemet kan "räddas" genom att låta det komma i händerna på den värsta sortens "snabba-pengar"-pirater är absurd. Vad som föreslås är ett övertagande av nationella banksystem av imperialistiska spekulanter, som ett steg mot en dramatisk koncentration av bankväsendet till en handfull globala jättar. Det är den exakta motsatsen till det som Lyndon LaRouche förespråkar i sitt lagförslag Homeowners and Bank Protection Act, genom vilket USA:s banksystem skulle kunna räddas från dessa skurkars klor.

LaRouche själv fördömer dessa förslag som ren och skär fascism och noterar att detta även drivs på i USA av typer som New Yorks borgmästare Michael Bloomberg och Rockefeller-stiftelsen.