Tremonti: Råvaruspekulation är 2000-talets pest

Italiens ekonomi- och finansminister Giulio Tremonti, en hängiven anhängare till Lyndon LaRouches förslag om att sammankalla en ny Bretton Woods-konferens, talade i söndags på ett möte anordnat av den italienska fackföreningen CISL. Han manade fackföreningarna att tillsammans med honom bekämpa de verkliga orsakerna till ökningen av olje- och matpriserna: "internationell spekulation".

Enligt dagstidningen Il Messaggero kallade Tremonti sin egen regerings plan, som räknar med en "planerad inflation" på 1,7%, för "surrealistisk". Orsakerna till detta, sade han, "är två till antalet. Den första är teknisk, den andra är politisk. Den första kan alla få genom att ringa [Europeiska Centralbanken] ECB, som kräver att sätta en inflationstakt på under 2%." Tremonti gav sedan det riktiga telefonnumret till ECB. "Det är fel att tala om inflation idag. Åtminstone under de sista sex månaderna borde vi ha talat om spekulation. Internationell spekulation var först finansspekulation, men under den senaste perioden, efter några katastrofer, har den riktat in sig på råvaror, där man börjat med olja." Därför utkämpar du antingen en lokal kamp, med gamla metoder och gamla perspektiv, eller så utkämpar du en global kamp, där du bekämpar Samhällets Fiende Nummer Ett: spekulation.

"Spekulation är detta århundradets pest, ett spöke som vi visste skulle komma, men inte på detta sätt och inte så snabbt. Inflationen kan inte längre förklaras genom de enkla lagarna om tillgång och efterfrågan", fortsatte Tremonti. Han attackerade sedan vänstern, eftersom det "i vänsterlägret finns spekulationsmanagers som har vant sig vid att röka cigarrer och segla på lustjakter, och därför talar inte vänstern om spekulation."

Ledaren för den vänsterorienterade fackföreningen CGIL, Guglielmo Epifani, protesterade. Om det som Tremonti säger är sant, frågade han sig, varför lägger då regeringen ett budgetförslag baserat på dessa siffror? Tremonti svarade att utkastet, som krävs av EU, är "ett surrealistiskt dokument utan nytta".