Brittisk studie: Biobränslen bidrar till matkrisen

En studie som beställts av den brittiska regeringen gav vid handen att biobränslen har spelat en "betydande" roll i den dramatiska ökningen av matpriserna. Den så kallade Gallagher-rapporten har författats av Renewable Fuels Agency, som leds av professor Ed Gallagher, och kommer att släppas nästa vecka, enligt tidningen Guardian. Rapporten kommer med säkerhet att ge upphov till en debatt om de mål som satts av såväl EU som den brittiska regeringen om ett ökat användande av biobränslen.

Efter FAO-konferensen i Rom, där det slogs fast att biobränslen har haft en stor påverkan på livsmedelskrisen, kontaktade en grupp forskare från Renewable Fuels Agency FAO och fann att FAO:s slutsatser och deras egna var "identiska". Hursomhelst har FAO inte rekommenderat något moratorium på nyttjandet av biobränslen, utan vill istället ha en internationell standard för att garantera att etanol och biodiesel inte skadar utbudet på livsmedel. FAO manar till att göra biobränslen till ett så kallat "andra generationens" bränsle, som inte framställs från mat.