Ärkelögnaren Juncker om Lissabonfördraget

"Ett steg bakåt, två steg framåt..."

Igår inleddes EU-toppmötet, som handlar om att utvärdera Lissabonfördragets status efter att Irland i sin folkomröstning röstat nej till det. Luxemburgs premiärminister Jean Claude Juncker, som många vill se som president för Europeiska Rådet, var tvungen att erkänna att Lissabonfördraget är dödfött, samtidigt som han tycktes tänka ut nya trick för att senare ändå kunna tvinga befolkningen att svälja självmordspillren. Detta framkom under en intervju med den franska dagstidningen Liberation.

Juncker låtsades ta på sig ansvaret när han sade att "resultatet av den irländska folkomröstningen har samma betydelse som Frankrikes och Nederländernas nejröster år 2005. Jag håller inte med dem som vill isolera Irland eller ställa dem inför rätta eller tvinga dem att välja mellan Lissabonfördraget och att lämna EU. Vi skulle aldrig ha sagt så till Frankrike, så vi kan inte säga så till Irland. Det är nedlåtande, arrogant och förstorar upp problemen." Hursomhelst säger Juncker att "vi kommer idag att lyssna på Irlands premiärminister, som kommer att skissera flera utvägar, och vi ska se om vi kan följa honom utan att ställa substansen i Lissabonfördraget i fråga." Om EU inte kan hitta ett sätt, och vi tvingas att fortsätta med Nicefördraget, kommer vi att uttala oss för ett "förstärkt samarbete" mellan de länder som är villiga att gå längre.

I fransk radio igår morse kunde man från en representant för den europeiska Schumann-stiftelsen spåra "Bryssels torns" nya "partilinje": "Europa måste åter bevisa att det är kapabelt att agera å de europeiska medborgarnas vägnar." För att göra detta, kommer EU-åtgärder som syftar till att sänka energi- och matpriserna, genom att sänka momsen eller andra kosmetiska åtgärder, att ställas i centrum för diskussionerna.